Lokalne samouprave ključne za ispunjavanje ciljeva Zelene agende za Zapadni Balkan
13.10.2023

U Tirani je 12. oktobra održan Forum lokalnih samouprava (LSG Forum) u okviru Zelene agende za Zapadni Balkan koji su organizovali Savjet za regionalnu saradnju (RCC), Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS) i grad Tirana.

Ovaj događaj je označio pokretanje procesa regionalnog dijaloga između lokalnih samouprava i svih relevantnih aktera, s obzirom da lokalne samouprave mogu dati ključni doprinos ispunjavanju ciljeva Zelene agende za Zapadni Balkan.

Na forumu su učestvovali predstavnici većine glavnih gradova Zapadnog Balkana, uključujući i Podgoricu, kao i predstavnici nacionalnih asocijacija lokalnih vlasti, među kojima i predstavnici Zajednice opština Crne Gore.

Narednog dana, 13. oktobra,  je organizovana nacionalna konferencija „Albanske opštine u procesu evropskih integracija“. U okviru ove konferencije, predstavnici Zajednice opština su, u okviru panela „Finansijska pomoć EU za lokalne samouprave i lokalne zajednice – kapaciteti, sistemi i naučene lekcije za podršku opštinama u pristupu finansijskoj pomoći EU“, predstavili funkcionisanje Fonda za podršku opštinama za predsfinansiranje donatorskih projekata, kao i druge inicijative i podršku koja Zajednica opština pruža svojim članicama u jačanju njihovih apsorpcionih kapaciteta.

Kategorija: