Iskoristiti potencijal ruralnih područja uz podršku međunarodnih fondova
26.09.2023

U radnoj posjeti Zajednici opština Crne Gore boravila je delegacija IFAD programa u Crnoj Gori u sastavu Remi Phillippe, direktor IFAD-a za Crnu Goru, Emmanuel Jouve, vođa IFAD misije i Igor Jovanović, koordinator RCTP projekta.

Predstavnici IFAD-a su predstavili najznačajnije rezultate projekta „Stvaranje klastera i transformacije ruralnih područja (RCTP)“ koji je kofinansiran od strane Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede (IFAD). Tim projektom je za 7 opština (Nikšić, Šavnik, Žabljak, Mojkovac, Bijelo Polje, Berane i Petnjica) opredijeljeno ukupno 16,86 miliona eura. Kroz ovaj projekat su do sada realizovane 49 investicije u vodosnadbijevanje, unaprijeđeno preko 125 km putne mreže, te urađena 3 otkupna centra za mlijeko, a podržano je i 990 aplikanata u oblasti poljoprivrede.

Mišela Manojlović, generalna sekretarka Zajednice opština Crne Gore je istakla zadovoljstvo realizacijom značajnih investicija u ruralnu infrastrukturu i unapređenje poljoprivredne proizvodnje i prerade, naročito u manje razvijenim opštinama. Takođe je istakla da su investicije u unapređenje uslova rada i života na selu jedan od važnih uslova lokalnog ekonomskog razvoja i zaustavljanja negativnih demografskih trendova. Posebno je naglasila aktivan pristup opština u realizaciji projekata kroz IFAD program, te značajne razvojne šanse koje pruža ruralni turizam, naročito u integraciji sa poljoprivredom, eko i zdravstvenim turizmom.

Tokom sastanka razmatran je i novi projekat koji se planira realizovati u okviru IFAD programa „Adaptacija na klimatske promjene i otpornost u planinskim predjelima Crne Gore (GORA)“. Projekat će obuhvatiti 14 opština a opredijeliće se i značajno veća sredstva u iznosu od preko 32 miliona dolara.

Zajednica opština je istakla spremnost da pruži svu neophodnu podršku svojim članicama kako bi na efikasan način iskoristile i ovu mogućnost ulaganja u ruralno vodosnadbijevanje i razvoj puteva, te izradu strateških dokumenata i sveukupno razvoj poljoprivrede uz akcenat na žene i mlade.

Predstavnici Zajednice su upoznali goste sa postojećim programima podrške lokalnim samoupravama putem razvoja kadrovskih kapaciteta za pripremu i implementaciju donatorskih projekata, te značajnim rezultatima koji su ostvareni kroz povlačenje bespovratnih sredstava iz EU fondova od strane opština, uz podršku Zajednice.

Na kraju sastanka sagledane su perspektive zajedničkog djelovanja i saradnje kako bi lokalne samouprave iskoristile sve raspoložive fondove za unapređenje ruralnog razvoja.

Kategorija: