Ažurirani Popis nadležnosti i poslova lokalne samouprave
28.07.2023

Popis nadležnosti i poslova lokalne samouprave predstavlja pregled ustavne i zakonske regulative kojom se utvrđuju prava i obaveze lokalne samouprave.

Ovaj dokument sadrži:

 • ustavna određenja kojima se utvrđuje pravo na lokalnu samoupravu;
 • pregled nadležnosti i poslova lokalne samouprave utvrđenih u matičnom Zakonu o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“, br. 2/18, 34/19 i 38/20);
 • pregled nadležnosti i poslova lokalne samouprave u pojedinim upravnim oblastima po materijalnim propisima.

Cilj ovog dokumenta je da se na jednom mjestu objedine sve norme kojima se utvrđuju prava i obaveze lokalne samouprave. Upravo zbog tog razloga, Popis nadležnosti lokalne samouprave nije konačan dokument, već se redovno ažurira u skladu sa izmjenama i dopunama odnosno donošenjem novih zakonskih propisa koji se odnose na lokalnu samoupravu.

Poslednje izmjene Popisa nadležnosti i poslova lokalne samouprave odnose se na:

 • Zakone o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti („Sl.list CG“, br. 49/22 i 152/22),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sl.list CG“, broj 86/22),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Sl.list CG“, broj 92/22), 
 • Zakon o izmjeni Zakona o Glavnom gradu („Sl.list CG“, broj 92/22),
 • Zakone o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Sl.list CG“, br. 92/52 i 152/22),
 • Zakon o elektronskom dokumentu („Sl.list CG“, broj 132/22),
 • Zakon o popisu stanovništva, domaćinstva i stanova („Sl.list CG“, broj 140/22);
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o efikasnom korišćenju energije („Sl.list CG“, broj 140/22);
 • Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o putevima („Sl.list CG“, broj 140/22);
 • Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o održavanju stambenih zgrada („Sl.list CG“, broj 140/22);
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima („Sl.list CG“, broj 140/22);
 • Zakon o izmjeni Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica („Sl.list CG“, broj 152/22);
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa („Sl.list CG“, broj 3/23);
 • Zakone o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama („Sl.list CG“, br. 3/23 i 11/23);
 • Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o državnim i drugim praznicima („Sl.list CG“, broj 3/23);
 • Zakon o izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju („Sl.list CG“, broj 3/23);
 • Zakone o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti („Sl.list CG“, br. 3/23 i 28/23).

 

Kategorija: