Dogovorene zajedničke akcije za podršku Opštini Tivat
19.05.2023

Tokom radne posjete Opštini Tivat, predstavnici asocijacije crnogorskih opština i  predsjednik opštine Željko Komnenović zajednički su konstatovali neophodnost prilagođavanja zakonske regulative lokalnim interesima, potrebu finansijskog osnaživanja lokalnih vlasti i jačanja međuopštinske saradnje u različitim oblastima.

„Krajnje je vrijeme da se odnosi centralnih i lokalnih vlasti postave na principima partnerstva“, istakao je Komnenović navodeći brojna ulaganja opštine u oblastima koje su u isključivoj nadležnosti države, bez adekvatnog odgovora centralnih vlasti kada su u pitanju lokalne potrebe. Tokom razgovora naglasio je  neophodnost decentralizacije prostornog planiranja kako bi se efikasnije realizovali lokalni razvojni planovi i kvalitetno odgovorilo na potrebe lokalnog stanovništva ove opštine, naročito u dijelu izgradnje vrtića, škola, riješavanja problema turističkih ambulanti, smještaja inspektora i policajaca tokom sezone, sanacije neuređenih odlagališta sa privođenjem tog prostora racionalnijoj namjeni. Istakao je zakonska ograničenja u broju komunalnih policajaca tokom turističke sezone koji ne mogu kvalitetno odgovoriti potrebi obezbeđivanja komunalnog reda. Posebno je izrazio bojazan u pogledu redovnog vodosnadbijevanja obzirom na devastaciju vodoizvorišta Bolje sestre iz koga se snabdijeva regionalni vodovod, ukazujući na neophodnost brzog i trajnog rješenja ovog pitanja ne samo za Opštinu Tivat,  već cijelo Crnogorsko primorje.

U odnosu na hronični problem deficita visoko stručnih kadrova, prvestveno u oblati planiranja prostora, razgovaralo se o modelima moguće međuopštinske saradnje, između ostalog i o osnivanju zajedničkih privrednih društava i maksimalnog korišćenja rapoloživih kadrovskih kapaciteta.

Generalna sekretarka Zajednice Mišela Manojlović  zahvalila se na srdačnoj dobrodošlici i predstavila ulogu i kapacitete Zajednice opština koji stoje na raspolaganje Opštini Tivat, kao i ostalim njenim članicama. Istakla je više inicijativa za prilagođavanje normativnog okvira koje je Zajednica u proteklom periodu uputila Vladi i Skupštini Crne Gore, prvenstveno u oblasti poreske administracije, održavanja komunalnog reda, reprograma poreskih potraživanja i finansiranja lokalne samouprave te neposredno učešće svojih predstavnika u radnim grupama za izradu propisa u različitim oblastima. Takođe je najavila predstojeće obuke za lokalne službenike i namještenike i zaposlene u privrednim društvima i ustanovama koje osniva opština, osmišljene na način da odgovore specifičnim zahtjevima pojedinih radnih mjesta u lokalnoj upravi. „Zajednica permanentno ulaže u jačanje ljudskog resursa svojih članica kroz treninge, ali  i razmjenu znanja i iskustava na konkretne teme uspostavljanjem strukovnih mreža. Posebno su važne obuke za pripremu i implementaciju donatorskih projekata koji prestavljaju razvojnu šansu većine opština, za koje Zajednica ima neophodnu logistiku“, istakla je Manojlović. Najavila je takođe studiju izvodljivosti koja će pokazati opravdanost povezivanja zdravstvenog, eko i ruralong turizma u crnogorskim opštinama a čijoj  izradi će Zajednica uskoro pristupiti radi stavljanja u funkciju punog lokalnog potencijala u navedenim oblastima, a samim tim  i podizanja životnog standarda lokalnog stanovništva u svim opštinama.    

Sastanku su prisustvovali i pomoćnica generalne sekretarke Zajednice opština Vanja Starovlah i sekretar , za koje Odbora za EU integracije i međunarodnu saradnju Darko Mrvaljević.

Kategorija: