Zajedničkim snagama do održivog komunalnog sistema
20.04.2023

Na sjednici Skupštine Udruženja komunalne privrede Crne Gore koja je održana 20. aprila 2023. godine u Budvi ocijenjeno je da je komunalni sistem, kao žila kucavica, preduslov rada i privređivanja svake lokalne zajednice. U cilju jedinstvenog kreiranja što povoljnijeg zakonskog okvira, neophodno je kontinuirana saradnja Zajednica opština i Udruženja, čije su članice opštine kao osnivači i komunalna preduzeća.

Direktor Udruženja Borivoje Bonić, ukazao je da je prethodni period, usled „kovid zatvaranja“, a kasnije i zbog bezbjedonosne i sveukupne ekonomske krize, negativno uticao na funkcionisanje komunalnog sistema. Sve to je imalo za posledicu da se trenutno 17 komunalnih preduzeća nalazi u stanju pred stečajem, te da su potrebne hitne intervencije kako bi se isti spriječio.

Takođe, podsjetio je da je Ustavni sud stavio van snage član 6 st. 2 i 3 Uredbe o bližim elementima i metodologiji za određivanje cijena komunalnih usluga. To je dodatno uticalo na stvaranje pravne nesigurnosti u ambijentu u kome posluje komunalna privreda, te je apelovao da Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma što prije preduzme aktivnosti na „popunjavanju“ pravne praznine.

Takođe je istakao da cijeni doprinos koji je Zajednica opština u prethodnom periodu davala u cilju uspostavljanja povoljnijeg ambijenta za funkcionisanje komunalnog sistema, te izrazio očekivanje da se dobra saradnja i dalje nastavi. U tom pravcu, predložio je i njeno formalizovanje kroz potpisivanje Sporazuma o saradnji.

Sanja Živković, sekretarka Odbora za komunalne djelatnosti i životnu sredinu Zajednice opština je navela da je funkcionisanje i unapređenje komunalnog sistema, ali i bolje razumijevanje osnivača (članova Zajednice opštine) u vezi sa pravima i odgovornostima koje imaju prema svojim preduzećima, visoko na listi prioriteta Zajednice opštine. U tom pravcu iskazala je spremnost Zajednice da i dalje pruža podršku Udruženju u realizaciji njegovih programskih aktivnosti. Ta podrška se može odnositi, između ostalog, i na normativne aktivnosti, ali i na jačanje kapaciteta preduzeća za korišćenje pretpristupnih sredstava i drugih donatorskih i kreditnih fondova.

Na sjednici je birano i novo rukovodstvo Udruženja. Za predsjednika Skupštine izabran je Radenko Vujošević, pomoćnik izvršnog direktora „Komunalno – Lim“ – Bijelo Polje, dok je Borivoje Bonić ponovo izabran za direktora Udruženja.

Sjednici su pored članova Udruženja, prisustvovali i predstavnici partnerskih udruženja iz Republike Srbije i Republike Srpske, kao i predstavnici Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Zajednice opština.

Kategorija: