OLAKŠICAMA PODSTAĆI PREDUZETNIŠTVO OSOBA SA INVALIDITETOM
24.04.2023

„Da bi stvorili podsticajan ambijent za aktivnije učešće OSI na tržištu rada  potrebno je u kontinuitetu raditi na olakšicama i podsticajnim mjerama koje će povećati šansu OSI da pokrenu svoj biznis, uspiju u njemu i tako obezbjede pravo na dostojanstven život. To mogu biti povoljniji krediti, duži rokovi otplate, manja kamatna stopa, duži grace period, poreske olakšice, pojednostavljene procedure, stručna pomoć i sl.“, poručila je Generalna sekretarka Zajednice opština, Mišela Manojlović na konferenciji „Kako podstaći preduzetništvo osoba sa invaliditetom“. Konferencija je, u organizaciji Inicijative mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke), održana 24.aprila u Podgorici.

Na konfereciji je predstavljeno Istraživanje o podršci institucija za preduzetništvo osoba sa invaliditetom, koje je obuhvatilo nekoliko resornih ministarstava i sve jedinice lokalne samouprave.

Dobri primjeri podsticaja preduzetništva OSI su opština Bijelo Polje i opština Bar koje pružaju finansijsku podršku preduzetnicima za zapošljavanje OSI. Takođe, Prijestonica Cetinje i opština Mojkovac podržavaju projekte NVO  koji se odnose na zapošljavanje OSI.

„Sajam za zapošljavanje OSI, koji je organizovao Caritas Barske nadbiskupije u Baru u junu prošle godine u saradnji sa opštinom Bar  može poslužiti kao primjer dobre prakse kako povezati OSI sa poslodavcima i pružiti im informacije o mogućnostima zapošljavanja, obuka i obrazovanja“, navela je Generalna sekretarka.

Zapošljavanje osoba sa invaliditetom je jedan od osnovnih uslova za osiguranje njihove socijalne uključenosti.  Jedno od rješenja je u razvoju socijalnog poduzetništva koje postaje sve vidljiviji dio socijalne i tržišne ekonomije razvijenih zemalja.

„Zajednica opština, kao asocijacija svih loklanih samouprava u Crnoj Gori,  pružiće  neophodnu logistiku svojim članicama da u lokalnim programima utvrde značajno povoljnije uslove za razvoj preduzetništva OSI i iniciraju izmjene i dopune zakona kojim će se kreirati stimulativan pravni okvir“, zaključila je Manojlović.

Konferenciji je ispred Zajednice opština prisustovala i Ivana Nedović, sekretarka Odbora za društvene djelatnosti.

Kategorija: