ZAJEDNIČKI DO PODSTICAJNOG PRAVNOG OKVIRA U OBLASTI VODA
20.03.2023

Predstavnici Udruženja vodovoda Crne Gore danas su u Zajednici opština predstavili teške uslove u kojima posluju opštinska vodovodna društva. Ukazali su na neprilagođene zakonske propise, a naročito metodologiju utvrđivanja cijene vode koja ni približno ne može pokriti njihove troškove. Istakli su  problem velikog skoka cijena materijala za tekuće održavanje sistema, povećanje zarada zaposlenih u društvima primjenom Opšteg kolektivnog ugovora, nemogućnost servisiranja dospjelih kreditnih obaveza i sl, što je sveukupno uticalo da većina završi poslovnu godinu sa gubicima u poslovanju.

U cilju riješavanja navedenih problema, generalna sekretarka Zajednice Mišela Manojlović predložila je formiranje zajedničkog tima koji će sačiniti sveobuhvatnu analizu uslova poslovanja vodovodnih društava, sa predlogom mjera  za riješavanje nagomilanih problema. Zajednica bi u tom smislu pružila stručnu podršku u pripremi odgovarajućih zakonskih rješenja i formulisanju predloga za izmjenu metodologije utvrđivanja cijene vode. Takođe je predložila da, nakon pripreme analize, Zajednica organizuje sastanak u resornom ministarstvu na kome bi se pokušalo naći riješenje navedenih problema. Ponudila je i obuke za zaposlene u vodovodnim društvima nakon donošenja Programa obuka Zajednice,  kao i podršku pri izradi projekata i apliciranju za donatorska sredstva.

Time su postavljeni temelji buduće saradnje Udruženja i Zajednice na parterskim osnovama u cilju stvaranja ambijenta u kome će se obezbjediti održivost pružanja usluga građanima i privredi.

Sastanku su u ime Udruženja vodovoda Crne Gore prisustvovali: predsjednik Milan Bulatović, potpredsjednik Alen Krivokapić, izvršni direktor „Vodovod i kanalizacija“ doo Podgorica Filip Makrid,  direktorica Udruženja, Tijana Vojvodić, i projekt menadžer, Andrija Simović.

Kategorija: