ZAJEDNICA OPŠTINA UČESTVOVALA U RADU ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA I SLOBODE
22.02.2023

Predstavnica Zajednice opština, Ivana Nedović, danas je na Odboru za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, govorila o Strategiji za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2022-2027. godine sa Akcionim planom za 2022-2023. godinu

Zajednica je pripremila Model Lokalnog akcionog plana u oblasti invaliditeta za period 2018-2021. godine koji se može usaglasiti sa ciljevima nove Strategije i dostaviti svim opštinama na korišćenje. Model nije obavezujući ali će pomoći opštinama da donesu svoje lokalne akcione planove,“  istakla je Ivana Nedović, sekretarka Odbora za društvene djelatnosti Zajednice opština.

Ukazala je da su Opština Žabljak i Glavni grad realizovali set mjeraAkcionog plana za 2022. godinu. Takođe je navela da će  Zajednica opština pripremit i Model Odluke o saradnji i partnerstvu jednica lokalne samoprave i NVO u ciljustvaranja uslova za njihovo zajedničko apliciranjeza sredstvaiz EU i drugih fondova kojim se mogu finansirati aktivnosti predviđene lokalnim akcionim planom opštine.Primjer realizacije ove ideje je partnerstvo Glavnog grada i Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore pa bi se, usvajanjem ovakve Odluke u lokalnim samoupravama,  obezbijedio kontinuitet dobre prakse u obostranom interesu.

Utvrđivanjem ova dva modela Zajednica opština će dati značajan doprinos realizaciji generalnih preporuka iz završnog izvještaja o realizaciji prethodne Strategije.

„U svim ovim procesima, kako prilikom utvrđivanja tako i sprovođenja planova i politika u ovoj oblasti na lokalnom nivou,obavezno je i višestruko korisno uključivanje civilnog društva“, zaključila je Nedović.

Odbor za ljudska prava i slobode razmatrao je i usvojio i Izvještaj o zaštiti od diskriminacije sa stanovišta djelovanja institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne gore za period januar – jul 2022. godine.

Kategorija: