February, 2023

Tim Zajednice opština u radnoj posjeti opštinama Kolašin i Mojkovac

06.02.2023

Tim  Zajednice opština boravio je danas u radnoj posjeti opštinama Kolašin i Mojkovac.

„Jačanje timova za povlačenje sredstava iz EU fondova doprinijelo bi bržem razvoju opština“, poručeno je sa sastanka sa predsjednikom opštine Kolašin Vladimirom Martinovićem.  Predsjednik Martinović je iznio ključne probleme sa kojima se suočava u svakodnevnom radu. Generalna sekretarka je predstavila mogućnosti koje stoje na raspolaganju svim opštinama na polju zastupanja njihovih interesa u donošenju zakonskih propisa kojima se odlučuje o pravima i obavezama lokalne samouprave, ali i na polju usavršavanja lokalnih službenika i namještenika koje će Zajednica opština intezivnije pružati u narednom periodu.

Opštine će sarađivati sa evropskim gradovima kroz program URBACT

02.02.2023

Crna Gora po prvi put ima priliku da učestvuje u programu URBACT, kojim se podstiče povezivanje gradova iz čitave Evrope i doprinosi održivom urbanom razvoju i boljem upravljanju. Kroz zajedničke projekte, gradovi i opštine imaju priliku da sarađuju, razmjenjuju dobre prakse i podstiču učešće građana u kreiranju politika.

Kako bi se naše lokalne samouprave bolje upoznale sa mogućnostima koje im se nude u okviru ovog poziva, Ministarstvo evropskih poslova i Zajednica opština 2. februara su organizovali Info dan o Prvom pozivu za dostavljanje predloga projekata u okviru Programa URBACT.