IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI
21.02.2023

IZVJEŠTAJ SA SPROVEDENE JAVNE RASPRAVE u vezi Nacrta pravilnika o uslovima, načinu i postupku raspodjele sredstava za realizaciju razvojnih projekata od interesa za jedinice lokalne samouprave

U skladu sa zaključkom sa sjednice Upravnog odbora Zajednice opština od 30. januara 2023. godine, Nacrt pravilnika o uslovima, načinu i postupku raspodjele sredstava za realizaciju razvojnih projekata od interesa za jedinice lokalne samouprave stavljen je na javnu raspravu u periodu od 1. do 15. februara 2023. godine.

Tekst Nacrta pravilnika objavljen je na zvaničnom sajtu Zajednice opština: http://uom.me/2023/01/javna-rasprava-nscrt-pravilnika-o-uslovima-nacinu-i-postupku-raspodjele-sredstava-za-realizaciju-razvojnih-projekata-od-interesa-za-jedinice-lokalne-samouprave/.

Na tekst Nacrta pravilnika nije bilo primjedbi, predloga i sugestija zvanično dostavljenih elektronskim putem na email adrese uom@t-com.me i zana.djukic@uom.co.me.

 U neposrednoj komunikaciji sa predstavnicima opština zaposleni u Sekretarijatu Zajednice dali su detaljne informacije, komentare i objašnjenja u vezi sa uslovima, načinom i postupkom raspodjele sredstava.

Kategorija: