Pokrenuta inicijativa o promociji investicionih mogućnosti opština
22.12.2022

O promociji investicionih mogućnosti opština pred predstavnicima diplomatskog kora u Crnoj Gori, danas su razgovarali Dejan Vuković, generalni direktor Direktorata za ekonomsku diplomatiju i Vanja Starovlah, pomoćnica Generalnog sekretara za međunarodnu saradnju i evropske integracije Zajdnice opština. Sastanku su prisustvovali i Marija Lakić Barfus, direktorica Direkcije za ekonomsku diplomatiju u Ministarstvu vanskih poslova, Darko Mrvaljević, predsjednik  Odbora za evropske integracije  i međunarodnu  saradnju  Zajednice opština i Ivana Nedović, sekretarka Odbora za društvene djelatnosti.

Dejan Vuković, generalni direktor Direktorata za ekonomsku diplomatiju iznio je inicijativu prema Zajednici opština za zajedničko predstavljanje ekonomskih potencijala kroz posjetu predstvnika diplomatskog kora u Crnoj Gori opštinama.  „Predog je da se delegacija od oko 30 predstavnika diplomatskog kora sastane sa predsjednicima opština i da obiđe konkretne lokalitete koji imaju investicioni potencijal“, pojasnio je Vuković.

Vanja Starovlah, pomoćnica Generalnog sekretara za međunarodnu saradnju i evropske integracije iskazala je zadovoljstvo ovakvom inicijativom.  „Opštine imaju iskustva u saradnji sa međunarodnim partnerima i o tome kako da prezentuju svoje potencijale, pa sam sigurna da će biti zainteresovane za saradnju“, naglasila je Starovlah.  Predložila je da se formira online baza podatka koja bi objedinila projekte iz svih opština na jednom mjestu, a koja bi generisala investicione i razvojene projekte po opštinama i po oblastima.

Marija Lakić Barfus, direktorica Direkcije za ekonomsku diplomatiju u Ministarstvu vanskih poslova, iznijela je interesovanje stranih kompanija za ulaganje i predložila da se prilikom posjete Udruženja njemačkih kompanija Privrednoj komori  Crne Gore u februaru iduće godine, organizuje sastanak sa predsjednicima opština u Zajednici opština. Takođe, predstavnici pokrajine Štajerska planiraju posjetu početkom iduće godine, što može biti prilika za uspostavljanje saradnje sa opštinama.

Darko Mrvaljević, predsjednik Odbora za evropske integracije  i međunarodnu  saradnju  Zajednice opština  istakao je da ova inicijativa može biti veoma korisna za opštine. U pripremi planiranih sastanaka, predložio je da opštine pripreme prezentacije svojih potencijala i projekata koje bi mogli biti podržani i da sažetak dostave Zajednici opština i Ministarstvu, odnosno predstavnicima diplomatskog kora, kao i da se portfolio stranih kompanija dostavi Zajednici opština, kako bi se u komunikaciji sa opštinama usmjerile dalje aktvnosti u skladu sa potencijalima svake opštine.

Na sastanku je utvrđena okvirna dinamika posjeta opštinama i to da će se prve posjete realizovati u opštinama na sjeveru Crne Gore.

Kategorija: