Nastaviti sa nadoknadom gubitaka opštinama
20.12.2022

Analizirajući uporedne podatke o ostvarivanju prihoda opština u 2022. godini u odnosu na isti period 2021. godine, na zahtjev jednog broja članica, Upravni odbor Zajednice opština Crne Gore, na sjednici održanoj 20. decembra t.g., razmatrao je efekte posljednjih izmjena Zakona o finansiranju lokalne samouprave na prihode opština, pa je, u vezi sa tim donio odgovarajuće zaključke.

Upravni odbor je konstatovao da se implementacijom novih rješenja iz Zakona o finansiranju lokalne samouprave, u najvećem broju opština, problem gubitka prihoda opština usljed sprovođenja Programa „Evropa sad“ po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica, prireza porezu na dohodak fizičkih lica i Egalizacionog fonda riješio na kvalitetan način. Međutim,  jedan broj manjih opština (Andrijevica, Plav, Petnjica, Tuzi, i dr.) se, i pored primjene novih zakonskih rješenja, i dalje suočava sa problemom ostvarivanja manjih prihoda u 2022. godini u odnosu na uporedni period 2021. godine po navedenim osnovima, što stvara značajne probleme u funkcionisanju ovih opština čiji finansijski kapaciteti nijesu dovoljni da obezbijede vršenje svih zakonom utvrđenih nadležnosti.    

S tim u vezi, Upravni odbor je donio zaključak kojim se traži od Vlade i Ministarstva finansija da nastaviti sa nadoknadom gubitaka koje opštine trpe kao posljedicu primjene seta reformskih poreskih zakona. Vladi Crne Gore i Ministarstvu finansija upućen je zahtjev da, shodno Zakonu o budžetu Crne Gore za 2022. godinu, iz namjenskih sredstava tekuće budžetske rezerve izvrše nadoknadu manje ostvarenih prihoda opštinama koje i nakon primjene novih rješenja iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sl.list CG”, br. 86/22) ostvaruju gubitke zbog negativnog uticaja seta reformskih poreskih zakona na prihode opština po naprijed navedenim osnovama.

Takođe, Vladi Crne Gore – Ministarstvu finansija i Odboru za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore upućena je inicijativa da se amandmanskim djelovanjem na Predlog Zakona o budžetu Crne Gore za 2023. godinu u tekućoj budžetskoj rezervi planiraju sredstava za nadoknadu gubitaka koje opštine imaju zbog negativnog uticaja seta reformskih poreskih zakona i u 2023. godini.

Upravni odbor je, takođe, preporučio svim opštinama da obezbijede redovno praćenje prihoda po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica, prireza porezu na dohodak fizičkih lica i Egalizacionog fonda uporedno po mjesecima u odnosu na isti mjesec 2021. godine, kako bi imali objektivnu sliku o stvarnom uticaju izmijenjenih zakonskih rješenja na prihode opština i opravdanost potrebe nadoknade istih.

Kategorija: