Radionica o „pametnim gradovima“ i digitalnoj transformaciji javnih usluga na lokalnom nivou
14.09.2022

„Prepoznajući potrebu lokalnih zajednica da lokalnu upravu učine što mobilnijom i efikasnijom, te da usluge građanima pružaju na jednostavan i brz način, ali i da budu ekonomičnije u svom radu, prateći  tempo  razvoja savremenog društva, utvrdili smo kao najveći prioritet rad na strateškom razvoju koncepta pametnih gradova i ukupne digitalne transformacije naših lokalnih samouprava“, istakao je Refik Bojadžić, v.d. Generalnog sekretara Zajednice opština, otvarajući radionicu„Pametni gradovi – razmjena iskustava“.

Radionicu je organizovala Zajednica opština Crne Gore uz podršku TAIEX instrumenta Evropske unije,14. i 15. septembra tekuće godine, u hotelu „Mediteran“ u Budvi.

Na radionici su predstavljeni primjeri digitalizacije na lokalnom nivou iz Slovenije i Hrvatske, koje su prezentovali predstavnici Rijeke, Karlovaca, Kranja, Idrije i Udruge gradova Republike Hrvatske. Takođe se govorilo o pristupu uključivanja različitih nivoa vlasti kada je u pitanju e-uprava, o e-uslugama na lokalnom nivou, otvorenim podacima i transparentnosti.

Bojadžić je naglasio da je i Zajednica opština svoje aktivnosti usmjerila ka unapređenju uslova za jačanje „pametnih gradova“.

Uvažavajući značaj uspješnog administriranja lokalnih javnih prihoda i probleme koje opštine imaju u toj oblasti Zajednica opština je, u saradnji sa UNDP, razvila jedinstveni softver za utvrđivanje, naplatu i kontrolu lokalnih javnih prihoda u lokalnim samoupravama – LARIS, koji trenutno koristi 18 jedinica lokalne samouprave“, naveo je Bojadžić.

Pored Refika Bojadžića, radionicu su otvorili Dragiša Janjušević, državni sekretar u Ministarstvu javne uprave, Aleksandar Mašković, državni sekretar u NIPAC-u, u Ministarstvu evropskih poslova i Ingve Engstroem, šef Sektora operacija Delegacije EU u Crnoj Gori, koji su poručili da digitalizacija treba da bude usmjerena ka svim javnim politikama, te da koncept pametnih gradova treba razvijati tako da u centru procesa digitalizacije bude građanin. Govornici su se saglasili da su teme digitalizacije u svim opštinama gotovo iste, jer se odnose na iste probleme komunalne infrastrukture, parkinga, otpada, vodosnabdjevanja, buke,  zatim transparentnosti,  otvorenost i pristup podataka.

Prvog dana radionice diskutovalo se na teme korišćenja GIS rješenja  u upravljanju javnom infrastrukturom (putevi, javna rasvjeta, vodosnabdjevanje), o upravljanju kriznim situacijama (iskustva sa poplavama i zemljotresima), javnim elektronskim uslugama i učešću građana, transparentnom budžetiranju i drugim.

O stanju digitalne transformacije na lokalnom nivou u Crnoj Gori govorio je Džemal Lekić, direktor Centra za informacioni sistem Glavnog grada Podgoricaa o digitalnoj transformaciji i iskustvima u Hrvatskoj govorili su Aleksandar Tomulić, Centar za informacione tehnologije grada Rijeka, Zoran Cetinjanin, načelnik za informacione tehnologije grada Karlovac i Dario Runtić, Udruga gradova Republike Hrvatske.

Drugog dana radionice govorio je Matjaž Rakovec, gradonačelnik Kranja, koji je predstavio digitalnu platformu grada kroz primjer pametnog naselja Mlaka i benefita upotrebe gradske kartice. O izazovima digitalne transformacije u manjim gradovima govorio je Tadej Rupnik, načelnik za energiju i informacione sisteme opštine Idrija. Ulogu NALAS-a u razvoju pametnih gradova u regionu predstavila je Jana Belčeva Andrejeva.

Radionica je okupila oko 70  predstavnika iz svih crnogorskih lokalnih samouprava, kao i predstavnike resornih ministarstava, te goste iz regiona. Učesnici se upoznali sa prednostima i novim mogućnostima koje pruža digitalizacija, te značaju ulaganja u razvoj digitalnih platformi ali i u razvoj ljudskih kapaciteta u ovoj oblasti.

Kategorija: