Održane informativne sesije o predstojećem pozivu za podnošenje prijava za realizaciju malih projekata iz oblasti energetike, saobraćaja i klime
21.06.2022

U okviru projekta EU4 Energetska tranzicija – Sporazum gradonačelnika na Zapadnom Balkanu i Turskoj, koji u Crnoj Gori implementira GIZ, u okviru Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu – Energija, saobraćaj i zaštita klime, u saradnji sa Zajednicom opština, a sufinansira Evropska unija i njemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, pružiće se finansijska i tehnička podršku opštinama u regionu za implementaciju projekata manjeg obima koji doprinose ublažavanju i prilagođavanju klimatskim promjenama.

U tom pogledu, održane su tri onlajn regionalne sesije na kojima su službenici jedinica lokalnih samouprava imali priliku da se upoznaju sa  osnovnim informacijama o projektu EU4ET, ciljevima rezultata projekta – implementacija SECAP-a (akcionih planova za održivi razvoj i klimatske promjene), prezentacijama kategorija prihvatljivih projekata,  primjerima iz regiona i šire, pregledom procesa poziva za podnošenje prijava, kao i sa kriterijumima za izbor pilot projekata u oblastima energije, transporta i zaštite klime. Na pomenutim sesijama službenici su, takođe, imali priliku da iznesu svoje sugestije, predloge, pitanja i dobiju odgovore u vezi apliciranja za buduće pilot projekte.

 Na sljedećim linkovima možete pogledati sve tri sesije:

  1. link sa snimkom i sa uputstvom za skidanje za prvu sesiju:

Go to https://filetransfer.giz.de

             Click “Retrieve”

             Enter the following ID: o5So0bOy5q

             Enter the following password: (x+qAGx4

  1. link sa snimkom za drugu održanu sesiju:  https://filetransfer.giz.de/download?id=NuQgybtAJe,

password  EU4ETWB6

  1. link sa snimkom za treću održanu sesiju:   https://filetransfer.giz.de/download?id=JExDCqDTxl.

password EU4ETWB6

 

Kategorija: