Predstavljen Javni konkurs Eko-fonda za dodjelu subvencija za realizaciju projekata uklanjanja divljih deponija
25.05.2022

Zajednica opština je 25. maja 2022. godine, na poziv Eko-fonda, organizovala info-sesiju za zainteresovane lokalne samouprave i komunalna preduzeća sa ciljem da se predstave uslovi javnog konkursa Eko-fonda za dodjelu bespovratnih sredstava (subvencija) za realizaciju projekta uklanjanja otpada odbačenog u životnu sredinu (tzv. “divlje deponije”).

Predmet javnog konkursa je podsticaj mjeri eliminacije nelegalnog načina odlaganja otpada, sanacija i remedijacija neuređenih odlagališta (“divljih deponija”) koja je propisana Državnim planom upravljanja otpadom u Crnoj Gori, kao specifični cilj u domenu selekcije otpada, ponovne upotrebe i reciklaže. Dodjela bespovratnih sredstava (subvencija), po ovom javnom konkursu, vrši se u cilju pružanja podrške lokalnim samoupravama i njihovim komunalnim preduzećima za realizaciju projekata sprječavanja nelegalnog deponovanja otpada i prevencije nastajanja novih divljih deponija, odnosno ispunjavanja obaveza predviđenih lokalnim akcionim planovima upravljanja otpadom.

Nakon predstavljanja javnog poziva, u otvorenoj diskusiji dati su odgovori i pojašnjenja u pogledu pojedinih uslova. Predstavnici Eko-fonda su naglasili da je ovo prvi javni poziv koji za korisnike ima lokalne samouprave i njihove javne službe, te da će im povratni komentari biti od velike koristi na prepoznavanju eventualnih administrativnih barijera za konkurisanje. Na sastanku je naglašeno da će se prilikom pripreme budućih poziva razmotriti svi komentari koji su se čuli na današnjoj prezentaciji, a mogu biti od koristi za pojednostavljivanje procedura.

Na info-sesiji su, pored predstavnika Zajednice opština i Eko-fonda, učestvovala 22 predstavnika organa lokalne uprave i komunalnih preduzeća iz 13 jedinica lokalne samouprave.

Sadržaj javnog konkursa može se preuzeti sa linka: https://www.eko-fond.me/me/javni-konkursi/javni-pozivi/ .

Kategorija: