O mogućnostima finansiranja u okviru trećeg poziva prekograničnog programa saradnje Srbija-Crna Gora
26.04.2022

Nedavno je otvoren treći poziv prekograničnog programa saradnje Srbija-Crna Gora.

Želeći da predstavi koje su to oblasti, mogućnosti i uslovi za apliciranje za dobijanje finansijskih sredstava u okviru ovog programa za oblast vodosnabdijevanja i tretmana otpadnih voda, Zajednica opština, u partnerstvu sa Udruženjem vodovoda Crne Gore, a uz podršku projekta Regionalna mreža za razvoj kapaciteta u oblasti vodosnabdijevanja i tretmana otpadnih voda (RCDN)”, organizovala je dvije obuke na temu „Priprema EU projekata – Identifikacija projektne ideje i pripreme za izradu sažetka projekta (Concept Note) za treći poziv prekograničnog programa saradnje Srbija-Crna Gora“.

Obuke su realizovane 19. i 26. aprila 2022. godine u Kolašinu, za predstavnike opština i vodovodnih društava koji su prihvatljivo područje za ovaj Program (14 opština). Obukama je ukupno prisustvovalo 25 polaznika.

Osim generalnih informacija o Programu, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa dokumentacijom vezanom za poziv (vodič za aplikante, aplikacioni formulari, drugi potrebni formulari i dokumentacija), kao i sa ključnim elementima i uslovima Poziva. U praktičnom i interaktivnom segmentu obuke, učesnici su, kroz rad u grupama, identifikovali potencijalne projektne ideje, uz ocjenu njihove relevantnosti.

Predavači na obuci su bili Darko Mrvaljević i Vanja Starovlah.