Ravnopravno učešće osoba s invaliditetom preduslov za građanski aktivizam u lokalnim samoupravama
11.02.2022

Savez slijepih Crne Gore i Zajednica opština Crne Gore u petak 11.02.2022. godine, u prostorijama Zajednice opština, potpisali su Sporazum o saradnji. Cilj Sporazuma je podsticanje većeg stepena zaštite ljudskih prava i inkluzije osoba s invaliditetom u lokalnoj zajednici, kao i stvaranje uslova za njihovo ravnopravno učešće posredstvom e-pristupačnosti i građanskog aktivizma. Navedeno će se ostvariti kroz poboljšanje strukturnog dijaloga sa svim lokalnim zajednicama u zemlji, uz stvaranje preduslova za otvoreniju i inkluzivniju vlast na lokalnom nivou.

„Ovo je korak ka uspostavljanju što boljih uslova za sve osobe s invaliditetom u okviru lokalne zajednice. Omogućavanje ravnopravnog učešća, dovešće do aktivnog zalaganja, jednakih šansi, za kvalitetniji i dostojanstveniji život osoba s invaliditetom na nivou lokalne zajednice“, naglasila je savjetnica za međunarodne odnose u Savezu slijepih, Katarina Bigović Kulić.

Generalni sekretar Zajednice opština Refik Bojadžić je istakao: „Zajednica opština će podržati aktivnosti Saveza slijepih Crne Gore koje su usmjerene na uspostavljanje potrebnih uslova za unapređenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom u lokalnim zajednicama. U tom pravcu, Zajednica opština će, koristeći raspoložive mehanizme i kanale komunikacije, preporučiti svojim članicama da pokažu otvorenost prema inicijativama organizacija osoba sa invaliditetom, u cilju stvaranja uslova za potpunu fizičku i informacionu pristupačnost javnih institucija osobama sa invaliditetom i njihovo učešće u donošenju odluka i kreiranju javnih politika na lokalnom nivou“.

Potpisnice Sporazuma orijentisane su na održivi razvoj saradnje radi postizanja rezultata kroz zajedničke aktivnosti u prioritetnim područjima, a sve u cilju poboljšanja statusa osoba potpuno i djelimično oštećenog vida, njihovo pozicioniranje u društvu i ravnopravan život u zajednici.

Saradnja strana potpisnica obuhvatiće aktivnosti koje su usmjerene ka postizanju većeg stepena otvorenosti, odgovornosti, informisanosti, e-pristupačnosti svih lokalnih samouprava u Crnoj Gori i građanima/kama s invaliditetom, i to kroz:

  • razmjenu informacija u području usluga, mobilnosti, jednakosti mogućnosti i univerzalnog dizajna za osobe oštećenog vida;
  • saradnju sa jedinicama lokalne samouprave, naročito u području poboljšanja položaja i učešća građana oštećenog vida;
  • uzajamno informisanje i edukaciju u oblastima od značaja za stvaranje uslova za ravnopravno učešće osoba oštećenog vida;
  • saradnju i partnerstva na zajedničkim projektima i programima, naročito u području jačanja osoba oštećenog vida u lokalnoj zajednici;
  • saradnju u drugim pitanjima koja su važna za zaštitu prava i interesa osoba oštećenog vida.

Od marta 2022. godine, Savez slijepih će sa partnerskim organizacijama organizovati okrugle stolove za sve predstavnike lokalnih zajednica na kojima će biti predstavljeni rezultati Monitoringa otvorenosti, odgovornosti, e-pristupačnosti lokalnih samouprava, u cilju smanjenje stepena diskriminacije prema osobama s invaliditetom u okviru lokalne zajednice i povećanja nivoa svjesnosti kreatora javnih politika da se osobama s invaliditetom omogući potpuna fizička i informaciona pristupačnost, učešće u donošenju odluka na lokalnom nivou, a u krajnjem, poštovanje različitosti i dostojanstva.

Kategorija: