Dušan Raičević: „Lokalne vlasti moraju biti konsultovane u svim fazama proširenja EU“
04.02.2022

Lokalne vlasti moraju biti konsultovane u svim fazama proširenja EU, naročito u pripremi Izvještaja o napretku koji bi trebalo da na adekvatan i sadržajan način prepozna lokalnu dimenziju, njenu jedinstvenu ulogu, kao i uticaj EU integracija na lokalne samouprave. Lokalne zajednice treba da budu što bolje pripremljene za implementaciju EU standarda u lokalnim javnim politikama i pružanju javnih usluga građanima i da imaju pristup EU fondovima i drugim programima podrške zemljama kandidatima.

Ovo je istakao predsjednik Upravnog odbora Zajednice opština Crne Gore i potpredsjednik Mreže asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS), Dušan Raičević, u razgovoru sa izvjestiteljkom Komiteta regiona Evropske unije Anom Magjar u vezi sa pripremom Mišljenja  Komiteta regiona EU o Paketu proširenja za 2021. godinu.

Na sastanku su učestvovali i predstavnici Sekretarijata NALAS-a, predstavnici Stalne konferencije gradova i opština Srbije, kao i predstavnici Zajednice opština Crne Gore Darko Mrvaljević i Vanja Starovlah.

Učesnici sastanka su diskutovali o finansijskim instrumentima i podršci EU, o regionalnoj saradnji i dobrosusjedskim odnosima, zelenoj transformaciji, održivoj povezanosti na zapadnom Balkanu, kao i zajedničkom regionalnom tržištu zapadnog Balkana.

Na sastanku je zaključeno da asocijacije lokalnih vlasti regiona i njihovu regionalnu mrežu NALAS treba posmatrati kao strateške partnere u procesu ekonomskog oporavka i reformi, jer je njihovo poznavanje lokalnog konteksta ključna prednost za uspješnu implementaciju Ekonomskog i investicionog plana EU kako bi se osiguralo da ekonomski oporavak dopre do svih građana.

Takođe je predloženo da se u okviru Ekonomskog i investicionog plana za Zapadni Balkan, a u cilju  podrške EU za oporavak zemalja Zapadnog Balkana u periodu nakon pandemije, razmotre instrumenti koji mogu direktno promovisati ulaganja u lokalni ekonomski razvoj putem pojednostavljenih grant šema za lokalne samouprave.

Kategorija: