Ažurirani Popis nadležnosti i poslova lokalne samouprave
25.01.2022

Popis nadležnosti i poslova lokalne samouprave predstavlja pregled ustavne i zakonske regulative kojom se utvrđuju prava i obaveze lokalne samouprave.

Ovaj dokument sadrži:

 • ustavna određenja kojima se utvrđuje pravo na lokalnu samoupravu;
 • pregled nadležnosti i poslova lokalne samouprave utvrđenih u matičnom Zakonu o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“, br. 2/18, 34/19 i 38/20);
 • pregled nadležnosti i poslova lokalne samouprave u pojedinim upravnim oblastima po materijalnim propisima.

Cilj ovog dokumenta je da se na jednom mjestu objedine sve norme kojima se utvrđuju prava i obaveze lokalne samouprave. Upravo zbog tog razloga, Popis nadležnosti lokalne samouprave nije konačan dokument, već se redovno ažurira u skladu sa izmjenama i dopunama odnosno donošenjem novih zakonskih propisa koji se odnose na lokalnu samoupravu.

Poslednje izmjene Popisa nadležnosti i poslova lokalne samouprave odnose se na:

 • Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave („Sl.list CG“, broj 141/21),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji („Sl.list CG“, broj 145/21),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu u javnom sektoru („Sl.list CG“, broj 145/21), 
 • Zakon o dopunama Zakona o državnim i drugim praznicima („Sl.list CG“, broj 145/21),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti („Sl.list CG“, broj 145/21),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica („Sl.list CG“, broj 146/21),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnom brendu („Sl.list CG“, broj 146/21);
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača („Sl.list CG“, broj 146/21);
 • Zakon o dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju („Sl.list CG“, broj 146/21).

 

Kategorija: