Zajednica opština traži sazivanje sjednice Skupštine Crne Gore po hitnom postupku
23.12.2021

Povodom rasprave u Skupštini Crne Gore o Predlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2022. godinu i predlozima zakona iz Programa „Evropa sad“, čije donošenje će imati izuzetno negativan uticaj na prihode svih opština, Zajednica opština se obratila Predsjedniku Skupštine Crne Gore da, zbog ozbiljnosti problema i urgentnosti njegovog rješavanja, sazove sjednicu Skupštine po hitnom postupku radi donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samopuprave kojim bi se opštinama obezbijedila nadoknada izgubljenih prihoda zbog sprovođenja Programa „Evropa sad“.

U zahtjevu za sazivanje sjednice takođe se naglašava da ustupanje poreza na dohodak fizičkih lica u iznosu od 100% opštinama Sjevernog regiona, na žalost, ne može ni blizu da nadoknadi izgubljene prihode, pa je neophodno da Skupština Crne Gore kroz amandmansko djelovanje na Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2022. godinu opredijeli dodatna sredstva na poziciji „tekuća budžetska rezerva“ za namjenu mjesečni transferi opštinama na ime nadoknade za manje ostvarene prihode.

Ozbiljnost situacije i težina problema u koje opštine mogu da budu dovedene, ujedinila je sve opštine u Crnoj Gori. Predstavnici Zajednice opština su u pregovorima sa Ministarstvom finansija učinili sve da se postigne dogovor koji će obezbijediti održivost lokalnih javnih finansija. Nažalost, povlačenjem Predloga zakona o dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave iz skupštinske procedure od strane Vlade onemogućeno je sprovođenje postignutog dogovora, a što je Ministar finansija i potvrdio u raspravi po ovom pitanju pred matičnim Odborom.

Po mišljenju Zajednice opština, usvajanje mjera iz Programa „Evropa sad“, bez donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave i amandmanskog djelovanja na Predlog Zakona o budžetu, kojim bi se nadoknadili umanjeni prihodi opštinama proizvelo bi nesagledive štetne posljedice po lokalne samouprave i onemogućilo ostvarivanje javnog interesa i prava na lokalnu samoupravu. Ovakvim postupanjem grubo se krši Zakon o lokalnoj samoupravi, Evropska povelja o lokalnoj samoupravi i Preporuka Savjeta Evrope (2005) br. 21 koja glasi „Generalno, kada više vlasti donose odluke kojima smanjuju poresku osnovicu lokalnih vlasti, treba obezbijediti nadoknadu“, o čemu će Zajednica opština obavijestiti Evropsku komisiju, Savjet Evrope i rezidentne diplomatske predstavnike zemalja članica EU.

Zajednica opština očekuje od Predsjednika Skupštine i poslanika, kao odgovornih predstavnika građana, da će shvatiti težinu i ozbiljnost problema u koje mogu da se nađu opštine i da će donijeti zakonska rješenja koja će obezbijediti održivost lokalnih javnih finansija i vršenje poslova od javnog interesa iz nadležnosti opština.

Pismo Zajednice opština Predsjedniku Skupštine možete naći na sljedećem linku.

Kategorija: