Upravljanje nepokretnostima opština u fokusu međunarodne konferencije u Budvi
04.11.2021

Državna revizorska institucija Crne Gore i Vrhovna revizorska institucija Litvanije, koja predsjedava Radnom grupom za reviziju opština EUROSAI-a, bila je domaćin V sastanka EUROSAI Radne grupe i međunarodne konferencije na temu „Upravljanja nepokretnostima opština“, u periodu 3-4. novembar t.g. u Bečićima, koja je organizovana uživo i putem online platforme za sve članice Radne grupe.

Predsjednik Senata DRI Crne Gore, dr Milan Dabović, ukazao se da negativan uticaj pandemije na lokalne prihode odrazio negativno i na upravljanje nepokretnom imovinom lokalnih samouprava. „Suočavajući se sa izazovima, lokalne samouprave su primorane da prilagođavaju svoje poslovanje vanrednim okolnosti kako bi pružile kvalitetne usluge građanima. Ulaganja u postojeću i novu infrastrukturu lokalnih samouprava je ograničeno, tako da lokalne samouprave moraju odrediti svoje prioritete kako bi obezbijedile bolji kvalitet usluga i života građana. Dobro upravljanje imovinom imperativ je vremena u kojem živimo“, poručio je Dabović.

Generalni revizor Nacionalna kancelarije za reviziju Litvanije, Mindaugas Macijauskas, naglasio je „pejzaž nekretnina se mijenja i opštine treba ponovo da postave prioritete u oblasti investicija u infrastrukturu, korišćenje nepokretnosti zajedno sa novim načinima za pružanje javnih servisa“.

Predsjednik Skupštine Zajednice opština i gradonačelnik Glavnog grada, dr Ivan Vuković, ukazao je „da je uloga koju imaju opštine, a koja se tiče upravljanja nepokretnostima postala posebno bitna u vrijeme pandemije, koja je veoma uticala na socijalni status, zdravlje stanovništva i, uopšte, na ekonomiju“. Crnogorske opštine su, kako je rekao, pokazale jedinstvenu spremnost da se pruži podrška oporavku ekonomije na način što su implementirale različite politike i paket ekonomskih mjera koji se odnosio na smanjenje poreza i naknada vezano za korišćenje opštinskog zemljišta.“„Međutim, sami izazovi sa kojima se danas suočavamo su veći zbog nedogovornosti Vlade Crne Gore koja se odnosi na određeni broj opština. U isto vrijeme, ohrabrujuće je da je Zajednica opština Crne Gore, zajedno sa UNDP-om, počela razvoj softvera za upravljanje prihodima opština, što će rezultirati poboljšanjem rada i efikasnosti opština“.

Na konferenciji, učesnici su razgovarali o ključnim nepravilnostima u reviziji opština, u oblasti upravljanja nepokretnostima, kao i o problemima sa kojima se suočavaju opštine u doba pandemije.

Više od 80 članica EUROSAI Radne grupe za reviziju opština iz 27 zemalja je prisustvovalo ovom događaju uživo i putem online platforme. Seminaru su uživo prisustvovale kolege iz vrhovnih revizorskih institucija Albanije, Bugarske, Bosne i Hercegovine, Estonije, Izraela, Turske, Litvanije, Letonije, Sjeverne Makedonije, Poljske, Španije, Slovenije i Ukrajine.

Kategorija: