Evropske vrijednosti i standardi u fokusu lokalnih uprava u Crnoj Gori i EU
05.11.2021

Razorne i dugoročne posljedice koje lažne informacije mogu imati na pojedince, institucije i društvo u cjelini zahtijevaju koordinisan pristup javnih institucija, organizacija civilnog društva, medija i drugih aktera u cilju suzbijanja dezinformacija, ocjenio je gradonačelnik Prijestonice Cetinje Aleksandar Kašćelan, koji je ko-predsjedavao 16. sastankom Zajedničkog savjetodavnog odbora između Komiteta regiona EU i Crne Gore (ZSO).

Teme 16. sastanka ZSO su „Najnovija dešavanja u Crnoj Gori i njihov uticaj na proces prisutpanja Crne Gore Evropskoj uniji“ i „Digitalne politike: Internet i društvene mreže kao sredstvo za (dez)informisanje i političku mobilizaciju građana – iskustvo Crne Gore i EU“.

Osvrćući se na Izvještaj Evropske komisije o Crnoj Gori za 2021, ko-predsjedavajući Kašćelan je ukazao da „Izvještaj navodi da je potrebna jaka politička volja za efektivnu depolitizaciju javnog servisa, optimizaciju državne uprave i sprovođenje upravljačke odgovornosti. Pred nama, kao društvom, su veliki izazovi na koje zajednički treba svi da odgovorimo kako bi se nastavio naš evropski put.“

Predsjednik regije Veneto i ko-predsjedavajući ZSO-a Roberto Ćambeti je naglasio da je „preduslov za opšti napredak u pregovorima je da Crna Gora mora da ispuni privremena mjerila vladavine prava u poglavljima 23 i 24. Vlasti treba da demonstriraju svoju posvećenost EU agendi.“

O najnovijim dešavanjima u Crnoj Gori i odnosu sa EU govorili su dr Mark Speich, predsjedavajući CIVEX-a, Rikardo Seri, šef sektora za evropske integracije, politike i medije i informisanje u Delegaciji EU u Crnoj Gori i Darko Mrvaljević, predsjednik Odbora za evropske inetgarcije i međunardnu saradnju u Zajednici opština.

Osvrćući se na ocjenu iz izveštaja EK da je loša komunikacija i saradnja izvršne i zakonodavne vlasti, predsjednik opštine Bijelo Polje, Petar Smolović je ukazao i na jako lošu saradnju izvršne vlasti sa opštinama. “Takav odnos Vlade za posljedicu je imao usporavanje i zaustavljanje realizacije brojnih ranije započetih kapitalnih investicija čiji završetak ima suštinski značaj za razvoj opštine”, rekao je on.

Pandemija koronavirusa samo je ubrzala procese digitalizacije politike, koji su i prije bili snažni. Mladi ljudi većinu informacija i komentara dobijaju na internetu i društvenim mrežama, a tradicionalne masovne medije, pa i elektronske – radio i televiziju – slabo prate. O ulozi interneta i društvenih mreža na (dez)informisanje stanovništva govorili su dr Milica Vučković, sa Fakulteta političkih nauka Sveučilišta u Zagrebu i Draško Đuranović, glavni i odgovorni urednik Pobjede.

Sljedeći sastanak ZSO će se održati u Briselu početkom jula 2022. godine.

Na sastanku su učestvovali članovi ZSO iz Crne Gore: Aleksandar Kašćelan, gradonačelnik Prijestonice Cetinje i ko-predsjedavajući ZSO, Dušan Raičević, predsjednik opštine Bar, Igor Golubović, predsjednik opštine Pljevlja, Vladimir Jokić, predsjednik opštine Kotor, Petar Smolović, predsjednik opštine Bijelo Polje i Aleksandar Dabović, predsjednik opštine Ulcinj.

 U procesu pristupanja Evropskoj uniji, u cilju pripreme crnogorskih lokalnih vlasti za obaveze koje ih očekuju u ovom procesu, formiran je Zajednički savjetodavni odbor izmedju Komiteta regiona EU i Crne Gore (ZSO).

Zajednički savjetodavni odbor između Komiteta regiona EU i Crne Gore formiran je odlukom Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje Crne Gore i EU. Glavni cilj osnivanja je promovisanje dijaloga i saradnje između regionalnih i lokalnih vlasti EU i lokalnih vlasti Crne Gore. Ovakvim vidom saradnje crnogorske lokalne vlasti se pripremaju za budući rad u okviru EU nakon članstva.  Zajednički savjetodavni odbor čine 8 članova Komiteta regiona EU i 8 predsjednika opština/gradonačelnika iz Crne Gore.

Kategorija: