PREDLOG ZAKONA O VODNIM USLUGAMA: Prihvaćeni ključni zahtjevi Upravnog odbora Zajednice opština
26.07.2021

Odbor za komunalne djelatnosti i životnu sredinu, na sjednici održanoj 20. jula 2021. godine, povodom razmatranja teksta Predloga zakona o vodnim uslugama, kao i pristiglih primjedbi i sugestija opština, konstatovao je da su ključni stavovi Upravnog odbora Zajednice opština dati na Nacrt zakona o vodnim uslugama prihvaćeni, kao što su: odustanak od centralizacije vodnih usluga, regionalizacija na principu zajedničkog organizovanja poslova od strane jedinica lokalnih samouprava, zabrana privatizacije javnog vodosnabdjevanja, riješeni odnosi u pogledu izdvajanja dijela sredstava od naknade za komunalno opremanje, utvrđivanje konačne cijene vodne usluge od strane osnivača pružaoca tj. skupštine jedinice lokalne samouprave.

S obzirom da se koncepcijskim rješenjima definiše da se način organizovanja obavljanja vodnih usluga zasniva na uslužnim područjima koja se utvrđuju na osnovu tehno-ekonomske analize, Odbor je ukazao na neophodnost aktivnog uključivanja predstavnika svih jedinica lokalne samouprave, kao osnivača i vodovodnih društava, kao pružaoca vodnih usluga, kao i predstavnika njihovih asocijacija: Zajednice opština Crne Gore i Udruženja vodovoda Crne Gore.

Izjašnjenje na tekst Predloga zakona o vodnim uslugama (.pdf)

Kategorija: