Odbor za komunalne djelatnosti i životnu sredinu o komunalnim djelatnostima i zaštiti potrošača
16.07.2021

Odbor za komunalne djelatnosti i životnu sredinu održao je 8. jula 2021. godine drugu sjednicu na kojoj je razmatrao Predlog zakona o komunalnim djelatnostima i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača.

Odbor je konstativao da su Predlogom zakona o komunalnim djelatnostima normativno riješeni određeni problemi sa kojima su se opštine susretale u primjeni važećeg Zakona, kao što su: ukidanje obaveznog objavljivanja javnog poziva za povjeravanje komunalnih djelatnosti i upućivanje na primjenu Zakona o javno-privatnom partnerstvu, u slučaju kada opština procijeni da će se privatnom inicijativom unaprijediti stanje u određenoj komunalnoj oblasti, unapređenje rješenja u pogledu zaštite prava korisnika, omogućavanje vršiocima komunalne djelatnosti upravljanje javnim parkiralištima naplate dnevne karte, ovlašćivanje opština da subvencionišu ranjive kategorije korisnika komunalne usluge individualne komunalne potrošnje, kao i linije u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju, utvrđivanje mjernih jedinica kod naplaćivanja komunalne usluge upravljanja komunalnim otpadom i niz drugih korisnih unapređenja. Odbor je posebno ukazao pažnju na potrebu dodatnog razmatranje predloženog zakonskog rješenja koje se odnosi na način povjeravanja obavljanja komunalne djelatnosti upravljanja komunalnim otpadom, u segmentu sakupljanja i prevoza komunalnog otpada, imajući u vidu da je upravljanje komunalnim otpadom jedna od društveno najodgovornijih komunalnih djelatnosti, čija obustava bi imala dalekosežne posljedice po opšte zdravlje ljudi (rizik od izazivanja zaraznih bolesti) i zaštitu životne sredine.

Povodom Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača, Odbor je ukazao na potrebu dopune Predloga zakona kojom bi se prevazišla konfuzija nastala u praksi zbog okolnosti što se Zakonom o zaštiti potrošača i Zakona o upravnom postupku uređuju dva različita pravna instituta koji imaju isti naziv: „prigovor potrošača tj. korisnika usluge“, a koji se mogu podnijeti odnosno izjaviti zbog iste faktičke situacije.

 

Izjašnjenje na tekst Predloga zakona o komunalnim djelatnostima (.pdf)

Izjašnjenje na tekst Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača (.pdf)

Kategorija: