Urađen Model Odluke o komunalnom redu
08.06.2021

Zakonom o komunalnim djelatnostima propisano je ovlašćenje i obaveza jedinicama lokalne samouprave da, radi korišćenja, čuvanja i održavanja javnih površina, komunalne infrastrukture, opreme i sredstava za obavljanje komunalnih djelatnosti i zadovoljenja javnog interesa u komunalnoj oblasti, svojom odlukom propišu opšte uslove za održavanje komunalnog reda i mjere za njihovo sprovođenje. Ovo se posebno odnosi na oblasti uređenja naselja; održavanje čistoće, zaštitu i čuvanje javnih površina; uklanjanje snijega i leda; upravljanje javnom rasvjetom; održavanje mostova i otvorenih plaža, obala rijeka, jezera, otvorenih odvodnih kanala i sl.; održavanje javnih toaleta i sprječavanje narušavanja komunalnog reda bukom.

Cijeneći važnost ovog propisa za obezbjeđenje komunalnog reda i svakodnevno funkcionisanje vršilaca komunalnih djelatnosti, kao i njegov uticaj na nivo uređenosti naselja, a time i na kvalitet života i uslove poslovanja u lokalnoj zajednici, na zahtjev jednog broja članica, Zajednica opština je pripremila Model Odluke o komunalnom redu.

Model Odluke je dostavljen svim jedinicama lokalne samouprave na korišćenje kao podrška i pomoć u pripremi svojih odluka.