Odbor za prostorno planiranje podnio Inicijativu za izmjene i dopune Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata
22.06.2021

Uvažavajući činjenicu da je Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata jedan od najznačajnih zakona kojima se uređuju pitanja od značaja za ostvarivanje Ustavom zagarantovanog prava na lokalnu samoupravu, Zajednica opština je u susret najavljenim izmjenama zakonodavnog okvira u oblasti planiranja prostora i izgradnje objekata, uputila opštinama dopis kojima je tražila da dostave iskustva u primjeni Zakona i predloge za prevazilaženje eventualnih problema radi njegove izmjene.

Odbor za prostorno planiranje, kao stručno tijelo Zajednice opština, razmatrao je pristigle primjedbe i predloge opština, te na osnovu njih odlučio da pokrene Inicijativu za izmjene i dopune Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata. Inicijativom je ukazano na  najznačajnija sistemska pitanja od čijeg kvalitetnog uređenja zavisi ostvarivanje prava lokalnog stanovništva i poslovnih subjekata u ovoj oblasti.

Inicijativa je dostavljenja Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma na razmatranje i dalje postupanje.

Kategorija: