Konstituisan Odbor za prostorno planiranje
19.05.2021

Odbor za prostorno planiranje, imenovan Odlukom Upravnog odbora Zajednice opština, održao je 19. maja 2021. godine prvu/konstitutivnu sjednicu.

Na predlog Generalnog sekretara, Odbor je jednoglasno izabrao Miljana Barovića, sekretara Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj Glavnog grada Podgorica za predsjednika Odbora za prostorno planiranje. Za potpredsjednicu Odbora jednoglasno je izabrana Zorica Ilić Mračević, rukovoditeljka sektora za urbanizam i komunalno opremanje u Agenciji za izgradnju i razvoj  Opštine Herceg Novi.

Odbor za prostorno planiranje je nadležan da prati primjenu zakona i drugih propisa iz oblasti uređenja prostora, izgradnje objekata, zemljišne politike i drugih srodnih oblasti koji su u nadležnosti jedinica lokalne samouprave; vrši razmjenu iskustava sa lokalnim samoupravama u zemlji i inostranstvu u pogledu uređivanja i primjene navedenih propisa; učestvuje u radu stručnih timova i radnih grupa resornih ministarstava u pripremi zakona i podzakonskih akata; daje mišljenja, predloge i amandmane na zakone i druge propise iz navedenih oblasti. Odbor, takođe, prati, analizira i razmatra pitanja, probleme i nedostatke u zakonodavnom okviru i probleme u njegovoj primjeni i povodom istih daje predloge, inicijative i preporuke Upravnom odboru Zajednice, članicama Zajednice, državnim organima i drugim organima i organizacijama koje se bave navedenim oblastima. U cilju pružanja podrške i pomoći jedinicama lokalne samouprave, a radi ujednačenog postupanja u primjeni propisa u praksi, Odbor u okviru svojih nadležnosti, u primjeni zakonskih i drugih propisa iz navedenih oblasti, vrši pripremu modela odluka i drugih akata.

Odbor je, takođe, razmotrio iskustva opština u primjeni Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata. Odbor će, na osnovu tih iskustava i predloga iz jedinica lokalne samouprave, pripremiti Inicijativu za izmjene i dopune Zakona, koju će uputiti Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Kategorija: