Evropska nedjelja lokalne demokratije 2021
16.05.2021

“Evropska nedjelja lokalne demokratije” (ENLD) je godišnji evropski događaj koji koordinira Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope. Lokalne vlasti iz svih 47 država članica Saveta Evrope i njihova udruženja pozvani su da registruju i organizuju javne događaje kako bi promovisali i podstakli demokratsko učešće na lokalnom nivou.

Ova inicijativa ima za cilj dalje širenje univerzalnih vrijednosti Savjeta Evrope, kao što su demokratija i ljudska prava, te da učesnicima ponudi priliku da se uključe u evropsku mrežu koja je angažovana u promovisanju učešća građana na lokalnom nivou.

Glavna tema ENLD za 2021. godinu jeZaštita životne sredine: lokalne zajednice preduzimaju mere (Protecting the environment: local communities take action).“ Opštine mogu organizovati aktivnosti tokom cijele godine, sa naglaskom na glavni događaj koji bi se odvijao tokom sedmice u periodu od 11-15. oktobra 2021. godine.

Pozivamo opštine da uzmu učešće u organizaciji ove manifestacije. Prilikom izbora aktivnosti ohrabrujemo vas da koristite i promovišete relevantne inicijative Savjeta Evrope i Kongresa.

Registracija se vrši online na internet stranici  ENLD.

Kategorija: