Vlada CG odustala od ukidanja nadležnosti opštinama za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova
09.02.2021

U Podgorici je 5. februara 2021. godine, u organizaciji Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, održan radni sastanak sa sekretarima​ sekretarijata za urbanizam svih jedinica lokalne samouprave u Crnoj Gori. Sastanku je prisustvovala Sanja Živković, sekretarka Odbora za prostorno planiranje Zajednice opština.

Tema sastanka bila je povjeravanje poslova izdavanja urbanističko-tehničkih uslova jedinicama lokalne samouprave.

Državni sekretar Ministarstva mr Aleksandar Ašanin je, u uvodom obraćanju, ukazao da je Ministarstvo razmotrilo način na koji bi trebalo izvršiti najadekvatniju podjelu poslova izdavanja urbanističko-tehničkih uslova između Ministarstva i jedinica lokalne samouprave. Naglasio je potrebu sinhronizacije poslova iz nadležnosti glavnog državnog arhitekte i glavnih gradskih arhitekata, kao i izdavanja urbanističko-tehničkih uslova od strane Ministarstva i jedinica lokalne samouprave. Ovakav pristup je proizašao iz potrebe usaglašavanja sa izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgadnji objekata, kojima su, između ostalog, nadležnosti glavnog državnog arhitekte proširene, u odnosu na nadležnosti glavnog gradskog arhitekte. Pored toga, dao je svoje viđenje pojedinih zakonskih rješenja, te ukazao na potrebu daljeg njihovog preispitivanja. Takođe je izrazio spremnost Ministarstva na saradnju sa jedinicama lokalne samouprave u daljem radu.

Učešće u diskusiji uzeo je veliki broj predstavnika opština koji su izrazili jedinstven stav da opštine imaju kapacitete za stručno i ažurno vršenje poslova izdavanja urbanističko-tehničkih uslova i istakli da je predložena podjela nadležnosti logična i cjelishodna. Predstavnik Opštine Ulcinj instistirao je da nije potrebno uzimati ništa od dosadašnjih nadležnosti opština, dok su predstavnici Glavnog grada i Kolašina ukazali da imaju kapacitete za izdavanje UT uslova za sve vrste objekata.

Predstavnici opština su državnog sekretara upoznali sa problemima sa kojima se susreću u praksi prilikom sprovođenja Zakona i planskih dokumenata i ponudili Ministarstvu saradnju i zajednički rad na kreiranju i sprovođenju zakonskih propisa.

Predstavnica Zajednice opština je podržala iznijete stavove opština, te ukazala na moguća rješenja za iznijete probleme. Između ostalog, ukazala je da je izmjenama i dopunama Zakona dato ovlašćenje opštinama da sprovode javne konkurse za objekte koje one finansiraju ili se finansiraju iz međunarodnih donatorskih sredstava a za potrebe opština, jer je u ranijem periodu uočeno da je direktorat glavnog državnog arhitekte bio preopterećen zahtjevima, što je često dovodilo do toga da se javni konkurs od značaja za određenu opštinu ne raspiše duži vremenski period. U tom periodu bi se dešavalo da opština izgubi donatorska sredstva na koja je mogla da računa. Iz tih razloga, potrebno je utvrditi odgovarajući balans podjele nadležnosti za sprovođenje javnih konkursa. Na kraju izlaganja, ukazala je na dugogodišnju saradnju i partnerski odnos koji je Zajednica opština imala sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, a na osnovu Sporazuma o saradnji između Vlade CG i Zajednice opština, te, u tom pravcu, izrazila nadu da će saradnja i sa novim Ministarstvom biti na željenom nivou.

Mr Aleksandar Ašanin je na kraju sastanka izrazio zadovoljstvo zbog ponuđene saradnje i od strane Zajednice opština i opština, te ukazao na potrebu da se češće održavaju tematski sastanci na kojima bi se razmatrali aktuelni problemi u primjeni zakona i potrebi njihove izmjene.

Povod za organizovanje sastanka predstavnika Ministarstva sa predstavnicima opština bio je odlučna i jedinstvena reakcija jednog broja jedinica lokalne samouprave i Zajednice opština na Odluku Vlade o uzimanju poslova izdavanja urbanističko-tehničkih uslova iz nadležnosti opština i njihovo vraćanje u nadležnost Ministarstva, povodom koje je Upravni odbor Zajednice opština jednoglasno donio odluku da se podnese zahtjev Vladi Crne Gore da se ovi poslovi vrate opštinama.

Kategorija: