Saopštenje za javnost
25.01.2021

Zajednica opština, kao nacionalna asocijacija svih lokalnih samouprava u Crnoj Gori, izražava neslaganje i protest povodom najnovijih odluka Vlade Crne Gore da se jedinicama lokalne samouprave oduzmu poslovi izdavanja urbanističko-tehničkih uslova, čime se dodatno centralizuju poslovi u oblasti planiranja prostora i izgradnje objekata.

Vlada, na predlog resornog Ministarstva, donosi ovakvu odluku samo mjesec i po dana nakon najave Premijera u svom ekspozeu prilikom izbora nove Vlade – da decentralizacija nadležnosti ka lokalnim samoupravama, njihova veća funkcionalna i finansijska nezavisnost mora biti odlučnije sprovedena kako bi se obezbjedio ravnomjeran razvoj svih krajeva države.

Upravo, u cilju bržeg razvoja procesa decentralizacije i unapređenja sistema lokalne samouprave, prepoznajući Zajednicu opština kao važnog partnera na tom planu, Vlada Crne Gore je 2006., a Skupština Crne Gore 2016. godine, potpisala Sporazum o saradnji sa Zajednicom opština, kojim su dogovoreni oblici i mehanizmi saradnje i zajedničkog rada na ostvarivanju postavljenih ciljeva, o čemu je upoznato resorno Ministarstvo.

Posebno zabrinjava krajnje netransparentan način donošenja ovakve odluke, bez konsultacija sa onima kojih se te odluke tiču. Naime, suprotno potpisanom Sporazumu i uprkos činjenici da je nakon nezvanične informacije da se priprema ovakva odluka  Zajednica opština ukazala resornom ministru da akt koji se planira donijeti se direktno tiče položaja, prava i obaveza jedinica lokalne samouprave, te da je zakonska obaveza Ministarstva da taj akt dostavi na izjašnjenje jedinicama lokalne samouprave i Zajednici opština.

Nažalost, proces konsultacija nije obavljen, a opštine su o sadržini odluke upoznate nakon njenog donošenja iz sredstava javnog informisanja, čime je grubo prekršen Zakon, Evropska povelja o lokalnoj samoupravi i Sporazum o saradnji sa Vladom.

Razlozi koji su navedeni za donošenje ovakve odluke su krajnje upitni i neutemeljeni u činjenicama, a praksa će vrlo brzo pokazati sve negativne posljedice ovih odluka.

Podaci sa kojima raspolaže Zajednica opština pokazuju da su nadležni organi lokalne uprave u 2019. godini obradili 2807 zahtjeva za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova,  što ukazuje na obim poslova u ovoj oblasti, ali i na značajan broj stručnih kadrova u opštinama koji rade na ovim poslovima.

Centralizovanjem ovih poslova i njihovim vraćanjem u nadležnost Minstarstva, znači da će jedan broj stručnih kadrova u opštinama koji su radili ove poslove ostati bez posla, dok će, na drugoj strani, dovesti do zastoja i kašnjenja u rješavanju zahtjeva zbog nedostatka kadrovskih kapaciteta u Ministarstvu da obavi višestruko uvećan obim posla.

Negativne posljedice ovakvih odluka najviše će osjetiti građani kroz otežane uslove za ostvarivanje svojih prava u ovoj oblasti, ali i opštine kroz znatno sužene mogućnosti njihovog razvoja.

Pitamo Premijera: Da li je ovo ta najavljena decentralizacija?

Kategorija: