Predstavnici Zajednice opština u posjeti Opštini Tivat
30.10.2020

Na poziv predsjednika Opštine Tivat Željka Komnenovića, Generalni sekretar Zajednice opština Refik Bojadžić i pomoćnik generalnog sekretara Saša Šćekić posjetili su Opštinu Tivat.

Na sastanku sa rukovodstvom Opštine, kome su pored predsjednika Opštine Željka Komnenovića prisustvovali i potpredsjednici opštine Vladimir Arsić i Goran Božović, Generalni sekretar je čestitao Predsjedniku i njegovim saradnicima izbor na odgovorne funkcije u izvršnoj vlasti opštine i poželio uspjeh u radu na daljem razvoju Tivta i stvaranju kvalitetnih uslova za život i rad građana.

Uloga jedinica lokalne samouprave je da obezbjede kvalitetnu uslugu i dobre uslove za život i rad građana na određenom prostoru. Prihvatili ste se odgovornog i teškog posla i lično smatram da promjena sama po sebi može da bude dobra, jer donosi novu energiju i novu ideju koja može da ubrza razvoj”, istakao je Generalni sekretar.

Upoznao je rukovodstvo Opštine sa ulogom Zajednice opština u sistemu i mogućnostima da, kroz zajedničko djelovanje opština u okviru organa i tijela Zajednice prema državnim organima, može da se da ključni doprinos u kreiranju adekvatnog zakonskog okvira za rad i funkcionisanje jedinica lokalne samouprave.

Generalni sekretar je informisao rukovodstvo Opštine i o najvažnijim aktivnostima Zajednice koji se tiču izrade jedinstvenog softvera za administriranje lokalnih javnih prihoda i izrade modela odluka koje se tiču stvaranja uslova za primjenu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Predsjednik Opštine Željko Komnenović upoznao je goste sa trenutnim okolnostima funkcionisanja Opštine, napominjući da Opština ima velika zaduženja: „Izvjesno je da sljedeća godina neće biti investiciona. Međutim, posvetićemo se dobroj organizaciji rada lokalne uprave i njenih preduzeća i ustanova, na način da se građanima pruži što kvalitetnija usluga“, najavio je Komnenović i zamolio za pravnu i savjetodavnu pomoć Zajednice.

Potpredsjednik opštine Tivat Vladimir Arsić zahvalio je čelnicima Zajednice na načinu na koji se bore za lokalne uprave i njihove interese, učestvujući u izradi modela predloga odluka i zakonskih rješenja. „Na nama je da pravi ljudi budu na pravim mjestima i da se dosljedno sprovode propisi u interesu grada“, naglasio je on. Arsić je, takođe, upitao da li Vlada pruža određenu finansijsku pomoć onim upravama koje odluče da racionalizuju broj zaposlenih, u skladu sa važećim Planom optimizacije.

U Opštini Tivat se u prethodnom periodu odvijao proces suprotan Vladinim naporima da smanji broj zaposlenih u javnoj upravi. Predstoji nam težak i odgovoran rad na oporavku lokalne uprave i njenih resursa i, u tom smislu, vaša nam je podrška od značaja“, naglasio je potpredsjednik Božović.

Na kraju, Generalni sekretar je pozvao predstavnike Opštine na saradnju i zajednički rad u okviru struktura Zajednice na rješavanju aktuelnih problema u radu opština, prije svega, sistemskog karaktera.

Istakao je da je dosadašnja saradnja sa Opštinom Tivat bila na veoma dobrom nivou i izrazio očekivanje da će se tako i nastaviti sa novim rukovodstvom.

Kategorija: