Održana radionica na temu „Evropska nedjelja mobilnosti: put ka održivom saobraćaju u opštinama u Crnoj Gori“
15.07.2020

Zajednica opština Crne Gore, uz podršku  GIZ-ovog Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu, organizovala je obuku na temu: „Evropska nedjelja mobilnosti: put ka održivom saobraćaju u opštinama u Crnoj Gori“. Obuka je organizovana 9. jula 2020. godine u Podgorici.

Obuka predstavlja dio projektnih aktivnosti u okviru projekta „Energetski efikasna urbana mobilnost u zemljama jugoistočne Evrope – Gradovi  jugoistočne Evrope zajedno za održivi energetski efikasan prevoz“ (SUMSEEC II).

Ciljevi radionice su bili usmjereni ka izgradnji kapaciteta lokalnih samouprava u pogledu održive urbane mobilnosti, predstavljanju smjernica za Evropsku nedjelju mobilnosti, te razmjeni praktičnih iskustava i ideja u pogledu održivog saobraćaja.

 U uvodnom dijelu radionice Marija Kljajić je, ispred Zajednice opština Crne, predstavila projekat i aktivnosti koje su se u okviru projekta realizovale u opštinama. Jasna Sekulić, predstavnica kancelarije GIZ-a u Crnoj Gori,  naglasila je da projekat ima za cilj da podrži gradove u jugoistočnoj Evropi u razvoju energetski efikasnih i održivih rješenja za mobilnost u opštinama. Kao pozitivan primjer istakla je Glavni grad koji je, uz podršku GIZ-a, izradio i usvojio prvi Plan održive urbane mobilnosti u Crnoj Gori. U toku je izrada plana održive urbane mobilnosti za opštine Rožaje i Kolašin.

Učesnici su imali priliku da čuju na koji način se održivo planiranje saobraćaja razlikuje od tradicionalnog, kao i da se upoznaju sa prednostima održivih vidova prevoza – pješačenja, upotrebe bicikla i javnog prevoza. Tokom radionice učesnici su se uključivali u diskusiju i iznosili svoja zapažanja na temu održive mobilnosti.

Drugi segment radionice bio je posvećen Evropskoj nedjelji mobilnosti, sa posebnim osvrtom na ovogodišnju temu „Mobilnost bez emisija za sve“. Učesnici su dobili osnovne informacije o ovoj kampanji, kao i o načinima na koji opštine mogu učestvovati u navedenom događaju. Takođe je predstavljen i način registracije na zvaničnom sajtu Evropske nedjelje mobilnosti. Učesnici su se upoznali i sa aktivnostima i trajnim mjerama koje su gradovi širom Evrope sproveli tokom prethodnih kampanja.

Pored toga, napravljen je i osvrt na aktuelnu pandemiju novog korona virusa koja je u brojnim gradovima dovela do promjena u pogledu mobilnosti. U tom smislu, učesnici su se upoznali sa privremenim ili trajnim mjerama koje su gradovi širom Evrope i svijeta preduzeli od početka pandemije kako bi podstakli aktivnu mobilnost. Pored toga, predstavljeni su i primjeri transformacije javnog prostora u evropskim gradovima tako da takav prostor bude prilagođen ljudima, a ne automobilima. Učesnici su aktivno učestvovali u diskusiji i tako doprinijeli interaktivnosti ovog dijela radionice.

Radionici je prisustvovalo 16 predstavnika jedinica lokalne samouprave: Glavnog grada Podgorica, opština: Bar, Berane, Cetinje, Kolašin, Nikšić, Pljevlja, Tuzi i opštine u okviru Glavnog grada Golubovci.

Predavač na obuci bio je Stefan Bulatović, lokalni ekspert za održivu urbanu mobilnost.

Kategorija: