Održan sastanak sa pilot opštinama u okviru projekta „Efikasne i transparentne lokalne samouprave“
19.06.2020

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Zajednica opština implementiraju projekat „Efikasna i transparentna lokalna samouprava“. Jedna od komponenti projekta je „Razvoj integralnog sistema za administriranje lokalnih javnih prihoda“ kao jedinstvenog operativnog sistema za sve opštine za utvrđivanje, naplatu i kontrolu lokalnih javnih prihoda. Sistem će funkcionisati na nivou interoperabilnosti sa registrima relevantnih institucija, vlasnika podataka: Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva javne uprave, Uprave za nekretnine i Poreske uprave, a biće smješten u Data centru Glavnog grada Podgorica.

U proteklom periodu je realizovan veliki broj aktivnosti koje imaju za cilj uspostavljanje ovog sistema na zdravim i održivim osnovama. Prva aktivnost sa pilot opštinama realizovana je 19. juna 2020. godine u prostorijama Centra za obuku Zajednice opština u Podgorici organizovanjem sastanka kojem su, pored predstavnika pilot opština, prisustvovali i predstavnici izabrane kompanije, UNDP tima i Zajednice opština.

Sastanak je otvorio Refik Bojadžić, generalni sekretar Zajednice opština koji je govorio o značaju ovog projekta za sve opštine i upoznao sa najznačajnijim aktivnostima koje su se do sada realizovale, a koje se odnose na: 

  • potpisivanje Sporazuma o saradnji Zajednice opština sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Ministarstvom javne uprave, Upravom za nekretnine i Poreskom upravom kojim se definiše razmjena i korišćenje službenih podataka i informacija između informacionih sistema ovih institucija i nadležnih organa lokalne uprave;
  • potpisivanje Sporazuma o saradnji Zajednice opština i Glavnog grada Podgorica u pogledu obezbjeđivanja prostora za smještaj IT servera;
  • predstavljanja projekta i njegove planirane aktivnosti opštinama;
  • dostavljanje pisma zainteresovanosti opština za korišćenje softvera, kao i za dobijanje statusa pilot opštine u projektu, gdje je posebno značajno ukazati da je 21 opština iskazala interesovanje za učešće u projektu. Upravni odbor projekta izabrao je Glavni grad Podgoricu i opštine: Tivat, Pljevlja, Berane i Bijelo Polje za status pilot opštine;
  • da je UNDP, kao najpovoljnijeg ponuđača, izabrao firmu E Smart Systems iz Srbije u konzorcijumu sa B-One i Smart Tech iz Crne Gore;
  • da je formirana Savjetodavna grupa u čiji sastav su uključeni predstavnici opština i nadležnih državnih institucija, odnosno ljudi koji se bave prihodima lokalnih samouprava i IT stručnjaci institucija u čijem se posjedu nalaze podaci neophodni za funkcionisanje softvera;
  • predstavnici izabrane komapanije su održali nekoliko sastanaka sa predstavnicima Savjetodavne grupe kojom prilikom je dat odgovor na najveći dio nedoumica koje je izabrana kompanija imala u odnosu na projektni zadatak. U toku je realizacija i dogovori oko načina preuzimanja podataka koji su u vlasništvu nadležnih državnih institucija.

Na kraju je istakao da je neophodno utvrđivanje jedinstvenih stavova u pogledu modula naplate lokalnih prihoda, u cilju pripreme kvalitetnog softverskog rješenja koji će biti primijenjen u svim opštinama.

Koordinator Savjetodavne grupe Miomir Jakšić je ukratko predstavio module opštinskih prihoda koji su obuhvaćeni projektnim zadatkom. Posebno je istakao značaj uključivanja svih opština u implementaciju projekta, kako zbog prednosti koje daje, tako i zbog jedinstvenog postupanja opština.  

Predstavnici kompanije B-one su govorili o sadržaju podataka koji se zahtijevaju od opština, a koji su neophodni za kvalitetno funkcionisanje softvera. U tom smislu, posebno je bilo riječi o migraciji podataka iz postojećih baza podataka opština, odnosno njegovog eksporta, naročito u odnosu na pitanje validacije podataka.

U diskusiji koja se povela tokom sastanka, predstavnici opština su istakli da posjeduju najveći dio podataka koji se zahtijevaju od opština za funkcionisanje ovog sistema, te da će u dodatnoj komunikaciji sa predstavnicima izabrane firme i postojeće IT podrške raditi na migraciji kvalitetnih podataka iz postojećih baza podataka. U tom smislu, predstavnici kompanije B-one su pokazali spremnost za svu neophodnu komunikaciju sa pilot opštinama, kako bi se omogućilo korišćenje podataka za testnu upotrebu softvera.

Na kraju sastanka je dogovoreno da predstavnici pilot opština dodatno razmotre dostavljenje tabele od strane izabrane kompanije, te da o svim nedoumicama kontaktiraju izabranu kompaniju, UNDP i Zajednicu opština. Po potrebi, organizovaće se on – line sastanci sa svim izabranim pilot opštinama, a kompanija će ubrzo finalizovati Biznis plan u pogledu modula naplate lokalnih prihoda obuhvaćenih projektnim dokumentom. Na osnovu istog, kompanija pripremiti softverski prijedlog i testirati u pilot opštinama.

Kategorija: