Modeli unapređenog sakupljanja i valorizacije otpada
03.03.2020

Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS), u saradnji sa Udruženjem za upavljanje otpadom Srbije (SeSWA) i uz podršku Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ), razvila je modele za unapređenje sakupljanja i valorizacije otpada:

  1. Optimizacija ruta za sakupljanje otpada,
  2. Uvođenje kompostiranja u domaćinstvima,
  3. Optimizacija troškovnih centara,
  4. Uvođenje zdravlja i bezbjednosti na radu i
  5. Optimizacija evidencije korisnika.

Ovih pet poslovnih procesa je razvijeno u okviru regionalnog projektaSlučajevi unaprijeđenog sakupljanja i valorizacije otpada“, na osnovu 10 studija slučajeva u četiri ekonomije našeg regiona. U okviru razvoja poslovnih procesa, a na osnovu studija slučaja, razvijeni su sledeći materijali:

  • 5 opisa poslova sa detaljnim metodologijama uvođenja reinženjeringa poslovnih procesa;
  • 5 činjeničnih dokumenata sa kratkim pregledom metodoloških koraka i benefita uvođenja pilotiranih procesa;
  • 5 primjera dobre prakse sa izjavama lokalnih službenika o potrebi, aktivnostima i koristima sprovedenog reinženjeringa procesa upravljanja komunalnim otpadom;
  • 5 video zapisa priča o iskustvima glavnih aktera iz opština i komunalnih preduzeća, uključenih u pilotiranje procesa.

Modele možete preuzeti ovdje.