Izvještaj NALAS-a o uporednim indikatorima u oblasti upravljanja čvrstim otpadom u jugoistočnoj Evropi 2019
25.03.2020

Da li Vas interesuje upravljanje čvrstim otpadom? Želite da saznate više o količini generisanog otpada i na koji način se tretira? Posljednji Izvještaj NALAS-a o uporednim indikatorima u oblasti upravljanja čvrstim otpadom u jugoistočnoj Evropi 2019. može Vam ponuditi odgovore.

Izvještaj je nastao kroz zajednički angažman Radne grupe NALAS-a za upravljanje čvrstim otpadom i vodama. Njime je pružen komparativni prikaz stanja sektora upravljanja čvrstim otpadom kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou u zemljama jugoistočne Evrope. Kao treći dokument u nizu izvještaja o uporednim indikatorima, ovaj dokument ima za cilj da nastavi da prati kretanje trendova u praksama upravljanja otpadom u zemljama našeg regiona, kao i da napredak u postizanju EU standarda u ovoj oblasti. Nadalje, dokument može predstavljati i dobru platformu za asocijacije lokalnih vlasti u pregovaračkom procesu sa centralnim vlastima, ali i kao ideja za dalji razvoj projekata ili programa.

Na kraju, dokument ima za cilj i podizanje svijesti o važnosti promovisanja novih EU trendova i politika u oblasti upravljanja otpadom i relevantnih tema. U ovom konkretnom stučaju, tema cirkularne ekonomije je uvedena u postojeći metodološki pristup sa dva dodatna indikatora, jedan za lokalni i jedan za nacionalni nivo. U tom pravcu, u Izvještaju je prikazano istraživanje članica Radne grupe NALAS-a o osnovnom konceptu i principima cirkularne ekonomije.

 

Izvještaj, na engleskom jeziku, možete preuzeti ovdje.