Održane radionice na temu: Održive urbane mobilnosti
10.12.2019

Zajednica opština Crne Gore, u okviru projekta „Energetski efikasna urbana mobilnost u zemljama Jugoistočne Evrope – „SUMSEEC II, u saradnji sa GIZ-om, Otvorenim  regionalnim fondom za Jugoistočnu Evropu – energetska efikasnost (ORF EE),  podržala  je opštine Rožaje, Kolašin i Bar u realizaciji pilot projekta i opštine Rožaje i Kolašin u pripremi rješenja održive urbane mobilnosti.

U okviru projekta održane su radionice u Opštini Rožaje 09.12. 2019. godine i Opštini Kolašin 10.12.2019. godine koje su se odnosile na upoznavanje sa konceptom održive urbane mobilnosti, izradu zajedničke vizije održive mobilnosti Rožaja i Kolašina, povezivanje različitih aktera na lokalnom nivou, kako bi u budućnosti sarađivali na izradi saobraćajnih održivih urbanih rješenja. Na radionicama predavač je bio lokalni ekspert za održivu urbanu mobilnost Stefan Bulatović.

Realizovane radionice su prve od po četiri planirane koje će se realizovati u naredna tri mjeseca u odabranim opštinama. U tom pogledu, u opštinama Rožaje i Kolašin su formirane radne grupe, sastavljene od službenika odgovornih za urbano planiranje i NVO sektora, koji će imati priliku da u naredna tri mjeseca uz podršku lokalnog eksperta za održivu urbanu mobilnost Stefana Bulatovića, izrade rješenja održive urbane mobilnosti za naselje Bandžovo brdo, u Opštini Rožaje i za cjelokupnu teritoriju Opštine Kolašin.

Takođe, na radionicama je predstavljena aktivnost pilot projekat, koji je realizovan u Opštini Kolašin gdje su instalirana dva natkrivena parkinga za bicikle sa 16 mjesta, a 10 novih bicikala predato je na korišćenje TO Kolašin koje će koristiti turisti i građani. Dvadesetoro djece iz OŠ “Risto Manojlović” u Kolašinu je dobilo prigodne poklone za učešće u trci, a takođe je  podijeljeno 6 smart telefona za pobjednike trke. U okviru pilot projekta održane su edukativne radionice za djecu na temu bezbjednog saobraćaja i urbane mobinosti.

U Opštini Rožaje, u okviru pilot projekta čija je realizacija u toku, sagrađen je  pješačko-biciklistički Brezovački most na rijeci Crnja, sanirano je nekoliko oštećenja na biciklističko-pješačkim stazama, a sagrađena su i skloništa od nevremena. U narednih 15 dana će se sagraditi 3 ljetnjikovaca, instalirati  5 parkinga za bicikla, a takođe, zavisno od vremenskih uslova, izgradiće se prvo dječje igralište u Opštini Rožaje za koje je  mobilijar već nabavljen.  U  toku je i priprema prvog pješačko-bicilističkog vodiča sa mapom koji će izdati Turistička organizacija Rožaje i Ski centar Hajla do kraja januara naredne godine.

Realizacijom ovog pilot projekta u Opštini Rožaje će se riješiti višedecenijski problem za sve građane – nepostojanje područja namijenjenog za pješačenje, džogiranje i biciklizam, zimi za hodanje na krpljama, kao i obogatiti turistička ponuda grada.

Na održanim radionicama prisustvovali su službenici odgovorni za: urbano planiranje i planiranje mobilnosti u  gradovima, za oblast komunalnih djelatnosti, za inspekcijske poslove i poslove komunalnog nadzora, odbornici, predstavnici: mjesnih zajednica, turističkih organizacija, obrazovnog sektora,  ugostiteljstva,  privrednika,  civilni sektora i medija.

Sve realizovane mjere predstavljaju dio projektnih aktivnosti koje sprovodi Zajednica opština, u saradnji sa GIZ-om, Otvorenim  regionalnim fondom za Jugoistočnu Evropu – energetska efikasnost (ORF EE).

Kategorija: