Najava: II međunarodna Konferencija o vodama – Crna Gora
07.10.2019

Zajednica opština Crne Gore i Udruženje vodovoda Crne Gore organizuju drugu međunarodnu Konferenciju o vodama – Crna Gora.

Konferencija će se održati 16 -18. oktobra 2019. godine, u hotelu “Karisma”, u Ulcinju.

Konferencija će se baviti aktuelnim temama u oblasti vodosnabdijevanja i tretmana otpadnih voda u Crnoj Gori i regionu. Neke od pomenutih tema o kojima će se kroz više sesija razgovarati tokom dva dana konferencije su: Reforma sistema vodnih usluga, Postizanje izvrsnosti kroz saradnju, Korišćenje sredstava iz EU fondova, Izazovi i iskustava u tretmanu otpadnih voda, Aktuelni projekti i iskustva u sektoru voda u Crnoj Gori.

Predmetnim temama će se baviti domaći i međunarodni stručnjaci i eksperti koji će svojim učešćem doprinijeti kvalitetnoj razmjeni iskustava i najboljih praksi u ovom sektoru.

Organizovanje konferencije podržao je Projekat Regionalna mreža za razvoj kapaciteta u oblasti vodosnabdijevanja i tretmana otpadnih voda (RCDN), koji u Crnoj Gori sprovode Udruženje vodovoda Crne Gore i Zajednica opština Crne Gore.

Ovdje možete naći nacrt Agende konferencije.

 

Kontakt osobe:

Zajednica opština Crne Gore – Jelena Borozan, jelena.borozan@uom.co.me

Udruženje vodovoda Crne Gore – Andrija Simović, simovic23@gmail.com

Kategorija: