Delegacija Crne Gore na jesenjoj sjednici Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope
30.10.2019

Redovna 37. sjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope održava se u Strazburu od 29. do 31. oktobra 2019. godine. 

Teme sjednice su fokusirane na pametne gradove i zaštitu od napada na informacione sisteme, radne uslove lokalnih izabranih predstavnika, pravednu raspodjelu poreza u prekograničnim područjima, upotrebu jezika od strane lokalnih i regionalnih vlasti i zaštitu interno raseljenih lica, regionalnu dimenziju u budućnosti Evrope i Venecijanske principe o zaštiti i promociji  institucije ombudsmana. Članovi Kongresa će, takođe, razmotriti reviziju „Kodeksa dobre prakse za učešće građana u procesu odlučivanja“. Kao dio svojih aktivnosti praćenja, Kongres će razmotriti usvajanje dva izvještaja o lokalnoj i regionalnoj demokratiji u Ruskoj Federaciji i Bosni i Hercegovini, kao i izvještaj o posmatranju lokalnih izbora u Turskoj (31. marta 2019), uključujući ponovljene lokalne izbore  u Istanbulu 23. juna 2019. godine.

Članovima Kongresa su se obartili  Ivan Malenica, ministar državne uprave Republike Hrvatske i Carolina Darias San Sebastian, iz Vlade Kanarskih ostrva (Španija), koji su govorili o ulozi regiona u sprovođenju ciljeva održivog razvoja iz Agende 2030. Pored toga, u okviru institucionalnog dijaloga, članovima su se obratili i generalna sekretarka Savjeta Evrope, Marija Pejčinović Burić, predsjednica Parlamentarne skupštine, Liliane Mauri-Paskuier i, u ime Komiteta ministara, Jackueline Gourault, francuska ministarka za teritorijalnu koheziju. 

Na sjednici Kongresa aktivno učestvuje Delegacija Crne Gore u sastavu: Petar Smolović, šef Delegacije i predsjednik Opštine Bijelo Polje, Dragoslav Šćekić, potpredsjednik Upravnog odbora Zajednice opština i predsjednik Opštine Berane, Darko Mrvaljević, odbornik u Opštini Danilovgrad i Vanja Starovlah, sekretar Delegacije.

Kategorija: