Dvadeset šesti broj biltena „Naša zajednica
01.08.2019

Iz štampe je izašao dvadeset šesti broj biltena Zajednice opština „Naša zajednica“, u kojem su predstavljene najznačajnije aktivnosti koje je Zajednica opština realizovala u prvoj polovini ove godine.

Redakcija biltena „Naša zajednica“ je u ovom broju imala intervju sa Dragoslavom Šćekićem, predsjednikom Opštine Berane i potpredsjednikom Upravnog odbora Zajednice opština.

Bilten sadrži najznačajnije informacije o aktivnostima Skupštine i Upravnog odbora Zajednice opština, s akcentom na tematske sjednice na kojima su članovi Upravnog odbora imali prilike da sa predstavnicima nadležnih ministarstva razgovaraju o pitanjima koja su od posebnog značaja za funkcionisanje i rad jedinica lokalne samouprave. U tom smislu, posebno su date informacije sa sjednice Upravnog odbora kojoj je prisustvovala ministarka javne uprave Suzana Pribilović sa saradnicima, a na kojoj je bilo riječi o položaju lokalne samouprave u sistemu javne uprave, kao i sa sjednice Upravnog odbora u čijem radu je učestvovao ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović sa saradnicima, koja je bila posvećena iskustvima i problemima u primjeni Zakona o komunalnim djelatnostima i Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Povodom podnijete Inicijative Zajednice opština za izmjenu i dopunu Zakona o planiranju postora i izgradnji objekata, predstavnici Zajednice opština učestvovali su u radu Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Skupštine Crne Gore, kojoj je prisustvovao i ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović.

Bilten sadrži i informacije o sastanku održanom sa predsjednicima skupština opština, kao i o učešću predstavnika Zajednice opština u radu Savjeta za konkurentnost Vlade Crne Gore.

U biltenu je dat prilog sa nedavno organizovanog okruglog stola „Lokalne samouprave u procesu pregovora – uspjesi i izazovi na putu prema EU“, sjednice Zajedničkog savjetodavnog odbora Komiteta regiona EU i Crne Gore, kao i informacije kako su crnogorske opštine obilježile Svjetski dan životne sredine.

U ovom broju biltena predstavljene su i osnovne informacije o aktivnostima na pripremi opštinskih odluka o lokalnim komunalnim i lokalnim administrativnim taksama, kao i iz izjašnjenja na Predlog Zakona o javnim nabavkama i Zakona o računovodstvu u javnom sektoru.

Zajednica opština, u saradnji i uz finansijsku podršku međunarodnih donatora, realizuje dva projekta, i to: „Regionalna mreža za razvoj kapaciteta (RCDN) u oblasti vodosnabdijevanja i tretmana otpanih voda“ i „Energetski efikasna urbana mobilnost u zemljama jugoistočne Evrope“, čije su najznačajnije aktivnosti u prvoj polovini godine prikazane u ovom broju biltena, s posebnim akcentom na potpisivanje Memoranduma o saradnji između Zajednice opština Crne Gore i Udruženja vodovoda Crne Gore.

Kako je Zajednica opština članica Mreže asocijacija lokalnih samouprava u jugoistočnoj Evropi – NALAS, u biltenu su ukratko predstavljeni posljednji proizvodi NALAS-a: Izvještaj o indikatorima fiskalne decentralizacije u jugoistočnoj Evropi i Priručnik za praktičare za lokalizaciju ciljeva održivog razvoja.

Bilten sadrži i druge informacije o aktivnostima koje je Zajednica opština na planu unapređenja sistema lokalne samouprave  realizovala u prvoj polovini ove godine.   

Bilten broj 26 (pdf)

Kategorija: