Javni poziv za polaznike III ciklusa akreditovanog Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima
12.07.2019

Uprava za kadrove je objavila javni poziv za polaznike III ciklusa Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima.

Svrha Programa je sticanje, odnosno unapređivanje znanja i vještina iz oblasti upravljanja ljudskim resursima i primjenjivanje istih u daljem radu. Program je namjenjen zainteresovanim državnim i lokalnim službenicima koji ispunjavaju uslove za prijavu.

Na kraju Programa obuke, polaznike očekuje polaganje ispita. Završnom ispitu mogu pristupiti polaznici koji su pohađali minimum 80% programa obuke. Dobijanjem sertifikata, stiče se potvrda znanja i vještina iz oblasti upravljanja ljudskim resursima.

Pozivamo Vas da se prijavite na ovaj Program, tako što ćete potrebnu dokumentaciju dostaviti na e-mail adresu hr-program@uzk.co.me

Sve informacije možete naći na sljedećoj web stranici: HRM

Kategorija: