Veća uključenost opština na evropskom putu naše države osigurava pozitivan ishod ovog procesa
19.06.2019

U Briselu se održava 12. sjednica Zajedničkog savjetodavnog odbora između Komiteta regiona EU i Zajednice opština Crne Gore u čijem su fokusu odnosi EU – Crna Gora iz lokalne perspektive i pretpristupna pomoć EU Crnoj Gori. Zajednički savjetodavni odbor (ZSO) između Komiteta regiona EU i Zajednice opština Crne Gore naglašava neophodnost bliske saradnje i komunikacije sa lokalnim vlastima o pitanjima vezanim za integracije i reformske procese u EU.

Sjednicom je kopredsjedavao Aleksandar Kašćelan, Gradonačelnik Prijestonice Cetinje koji je naglasio da “činjenica da se dvije trećine zakonodavstva EU sprovodi na lokalnom i regionalnom nivou, govori o neophodnosti uključivanja i konsultovanja lokalnih samouprava u svim fazama i aktivnostima procesa integracije, uključujući i konsultovanje prilikom pripreme Izvještaja o napretku zemlje. Ovo, prije svega, što su ocjene iz Izvještaja svima nama smjernice za dalji rad na usvajanju evropskih standarda”.

U okviru prve teme “Odnosi EU-Crne Gore: najnovija dešavanja i uticaj na lokalni nivo” govorio je Predsjednik Opštine Bar, Dušan Raičević koji je ukazao na to da “lokalne vlasti imaju ključnu ulogu u implementaciji zakonodavstva i politika EU, a time i u osiguravanju pozitivnog ishoda pridruživanja za cijelu zemlju”.

Barbara Hesus Himeno, zamjenica šefa Jedinice za Crnu Goru je predstavila glavne nalaze iz godišnjeg Izvještaja EK o Crnoj Gori, dok se ambasador Crne Gore pri EU, Bojan Šarkić osvrnuo na pozitivne aspekte pregovaračkog procesa, ocijenivši da politika proširenja mora ostati sastavni dio EU agende. Pozdravio je ocjene koje proizilaze iz godisnjeg Izvještaja EK o Crnoj Gori, ističući da će Crna Gora nastaviti da radi na realizaciji preostalih obaveza iz ovog procesa.

U diskusiji na ovu temu, Generalni sekretar Zajednice opština Refik Bojadžić je ukazao da bi veće uključivanje lokalnih vlasti u fazi izrade Izvještaja doprinijelo podizanju kvaliteta Izvještaja i preciznosti podataka koji se navode, dajući kao primjer podatak naveden u Izvještaju, u poglavlju 20 – “Preduzetništvo i industrijska  politika” koji se odnosi na cifru od 659 administrativnih taksi na lokalnom nivou, koji podatak je nevjerovatan imajući u vidu činjenicu da važeće opštinske odluke o lokalnim administrativnim taksama imaju najviše 55-60 lokalnih administrativnih taksi. “Na ovakav način se daje pogrešna slika o crnogorskim opštinama i njihovoj poreskoj politici, a samim tim i o državi Crnoj Gori, i šalje loša poruka stranim investitorima”, naglasio je Bojadžić.

U okviru druge teme “Pretpristupna pomoć EU Crnoj Gori- šta sam dobili, šta smo naučili” predstavljena su iskustva Hrvatske, Poljske, kao i trenutno stanje koriscenja IPA programa u Crnoj Gori, te perspektiva buduceg IPA 3 programa. Darko Mrvaljević, predsjednik Odbora za EU integracije Zajednice opština govorio je o naučenim lekcijama iz dosadašnjeg korišćenja EU fondova, kao i izazove koji stoje pred lokalnim samoupravama kako bi se obezbijedila bespovratna sredstva za finansiranje razvojnih projekata u lokalnim zajednicama.

Delegaciju predstavnika crnogorskih opština su predstavljali članovi ZSO-a: Aleksandar Kašćelan, Gradonačelnik Prijestonice Cetinje i kopredsjedavajući sa crnogorske strane; Dušan Raičević, Predsjednik Opštine Bar; Petar Smolović, Predsjednik Opštine Bijelo Polje i Ranko Mišnić, Predsjednik Opštine Mojkovac. Sjednici su prisustvovali i Refik Bojadžić, Generalni sekretar Zajednice opština i Vanja Starovlah, pomoćnik Generalnog sekretara za evropske integracije i međunarodnu saradnju, kao i Darko Mrvaljević, predsjednik Odbora za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zajednice opština.

Sljedeći sastanak Zajedničkog savjetodavnog odbora će se održati u Tivtu, 15. oktobra 2019. godine.