Održane obuke za pripremu Izvještaja o sprovedenoj analizi uticaja propisa (RIA)
07.06.2019

Ministarstvo finansija i Zajednica opština Crne Gore, u saradnji sa Kancelarijom UNDP u Crnoj Gori, organizovali su tri regionalne obuke za pripremu Izvještaja o sprovedenoj analizi uticaja propisa (RIA) i primjenu modela standardnog troška u postupku sprovođenja analize o uticaju propisa za opštine.

Prvi, opšti dio obuke, organizovan je 3. juna u Tivtu, 4. juna u Mojkovcu i 5. juna u Podgorici, po regionalnoj podjeli jedinica lokalne samouprave.

Obaveza sprovođenja analize o uticaju lokalnih propisa utvrđena je članom 71 Zakona o lokalnoj samoupravi,  gdje je propisana obaveza organima lokalne uprave da vrše pripremu i procjenu analize uticaja (RIA) odluka i drugih propisa koje donose skupština i predsjednik opštine.

Imajući u vidu da Izvještaj o sprovedenoj analizi uticaja propisa (RIA) predstavlja proces od nekoliko koraka koji imaju za cilj da se utvrdi kakav efekat će imati nova regulativa ili izmjena postojećih propisa na građane, poslovnu zajednicu i opštinu/državu, kvalitet izrade navedene analize je od posebne važnosti.

 Obuka je organizovana na način da će predstavnici opština, uz pomoć eksperta, pored sticanja opštih znanja o upotrebi RIA analize (prvi dio obuke), imati priliku da tokom obuke rade i na propisu koji opština trenutno priprema (drugi dio obuke). Navedeno ima za cilj da pored obučenih službenika, obezbijedi pripremu finalne Analize uticaja propisa.

Imajući u vidu da se trenutno radi na izradi odluka o lokalnim administrativnim taksama i lokalnim komunalnim taksama, tokom obuke je posebno bilo riječi o aspektima RIA obrazaca na koji opštine treba da obrate posebnu pažnju prilikom pripreme ovih odluka.

Ciljna grupa su zaposleni koji neposredno rade na izradi propisa, a ukupno je prisustvovalo 60 službenika.

Predavač na obuci je bio Branko Radulović, profesor na pravnom fakultetu u Beogradu.

Kategorija: