Održan sastanak sa predsjednicima skupština opština
31.05.2019

U Zajednici opština u Podgorici 31.05.2019.godine, na inicijativu Generalnog sekretara, održan je sastanak sa predsjednicima skupština opština.

Uzimajući u obzir okolnost da je nakon lokalnih izbora, koji su održani u većini jedinica lokalne samouprave u  Crnoj Gori u 2018. godini, došlo do promjena na poziciji predsjednika skupština opština, te činjenicu da su predsjednici skupština opština, po funkciji članovi Skupštine Zajednice, Generalni sekretar je predstavio učesnicima sastanka šta je Zajednica opština, koja je njena uloga u sistemu i kako je organizovan njen rad. Takođe je upoznao predsjednike skupština opština sa Izvještajem o radu Zajednice opština za 2018. godinu i najvažnijim rezultatima koji su ostvareni, a predstavio je Program rada Zajednice opština za 2019. godinu.

U drugom dijelu sastanka, Generalni sekretar je upoznao predsjednike skupština opština  sa novinama u Zakonu o lokalnoj samoupravi, koji je u primjeni od polovine janura 2018. godine, sa posebnim osvrtom na nova rješenja u Zakonu koja se tiču rada skupštine opštine i položaja predsjednika skupštine.

U diskusiji povodom Izvještaja o radu Zajednice opština, kao i ulozi skupštine opštine i njenom funkcionisanju, predsjednici skupština su pozdravili inicijativu za održavanje ovakvog sastanka i izrazili potrebu da oni budu češći, jer su dobra prilika za razmjenu iskustava i unapređenje rada skupština opština.

Ocijenili su ulogu Zajednice opština jako važnom, a ostvarene rezultate rada u proteklom periodu dobrim, što će imati pozitivne efekte na rad opština.

Kao posebno važnu pomoć Zajednice opština jedinicama lokalne samouprave naglasili su pripremu modela Statuta opštine, Poslovnika o radu Skupštine opštine i drugih odluka iz oblasti poreske politike, uređenja prostora i slično, što znatno olakšava opštinama posao na pripremi svojih odluka i usklađivanje svog poslovanja sa Zakonom. Predsjednici skupština opština su inicirali potrebu izrade modela Odluke o radnim tijelima Skupštine.

Zaključujući sastanak, Generalni sekretar je pozvao predsjednike skupština opština da ukoliko imaju predloga za izmjenu ili dopunu zakonskih rješenja, posebno onih koja se tiču rada skupština opština, da iste dostave Zajednici opština, koja će sačiniti Analizu primjene Zakona o lokalnoj samoupravi i na nadležnom Odboru utvrditi predlog za izmjenu i dopunu Zakona koji će dostaviti Ministarstvu javne uprave.

Takođe je pozvao predsjednike skupština opština da, ukoliko cijene da im je potrebna dodatna pomoć u pripremi svojih Statuta opštine, Poslovnika o radu Skupštine opštine ili drugih odluka, Sekretarijat Zajednice im stoji na raspolaganju da pruži potrebnu pomoć.

Kategorija: