Ažurirani Popis nadležnosti i poslova lokalne samouprave
23.01.2019

Popis nadležnosti i poslova lokalne samouprave predstavlja pregled ustavne i zakonske regulative kojom se utvrđuju prava i obaveze lokalne samouprave.

Ovaj dokument sadrži:

 • ustavna određenja kojima se utvrđuje pravo na lokalnu samoupravu;
 • pregled nadležnosti i poslova lokalne samouprave utvrđenih u matičnom Zakonu o lokalnoj samoupravi („Sl.list RCG“, br. 42/02, 28/04 i 75/05; „Sl.list CG“, br. 88/09 i 3/10);
 • pregled nadležnosti i poslova lokalne samouprave u pojedinim upravnim oblastima po materijalnim propisima.

Cilj ovog dokumenta je da se na jednom mjestu objedine sve norme kojima se utvrđuju prava i obaveze lokalne samouprave. Upravo zbog tog razloga, Popis nadležnosti lokalne samouprave nije konačan dokument, već se redovno ažurira u skladu sa izmjenama i dopunama odnosno donošenjem novih zakonskih propisa koji se odnose na lokalnu samoupravu.

Poslednje izmjene Popisa nadležnosti i poslova lokalne samouprave odnose se na:

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Sl.list CG“, broj 42/18),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu („Sl.list CG“, broj 43/18),
 • Zakon o zaštiti lica i imovine („Sl.list CG“, broj 43/18),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“, br. 44/18 i 63/18),
 • Zakon o Socijalnom savjetu („Sl.list CG“, broj 44/18),
 • Zakon o sportu („Sl.list CG“, broj 44/18),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Sl.list CG“, broj 55/18),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mladima („Sl.list CG“, br. 13/18 i 55/18),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji („Sl.list CG“, broj 75/18),
 • Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, broj 75/18),
 • Zakon o upravljanju unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru („Sl.list CG“, broj 75/18),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama („Sl.list CG“, broj 84/18),
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održavanju stambenih zgrada („Sl.list CG“, broj 84/18),
 • Zakon o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa („Sl.list CG“, broj 85/18),
 • Uredbu o organizaciji i načinu rada državne uprave („Sl.list CG“, broj 87/18),
 • Uredbu o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave („Sl.list CG“, broj 87/18), i
 • Zakon o finansiranju lokalne samouprave („Sl.list CG“, broj 3/19).

Popis nadležnosti i poslova lokalne samouprave januar 2019. (PDF dokument)