Predstavnici Zajednice opština učestvovali u radu Odbora Skupštine CG
28.12.2018

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Skupštine Crne Gore održao je konsultativno saslušanje na temu „Primjena Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata“.

Sjednici Odbora prisustvovali su ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović i sekretar Ministarstva Zoran Tomić, Generalni sekretar Zajednice opština Refik Bojadžić i predsjednik Odbora za prostorno planiranje Zajednice opština Nebojša Adžić, kao i predstravnici Inžinjerske komore Dragan Žarković i Miodrag Maraš.

Predsjednik Skupštinskog odbora prof. dr Petar Ivanović upoznao je učesnike sjednice da je na inicijativu Zajednice opština Crne Gore i Inžinjerske komore Odbor donio Odluku da se održi konsultativno saslušanje na temu „Primjena Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata“, a imajući u vidu da je Zakon u primjeni nešto više od godinu dana, te da su iskustva njegove primjene različita i da ima oprečnih ocjena i mišljenja o efektima primjene Zakona.

Ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović saopštio je ocjene Ministarstva u odnosu na efekte primjene Zakona, potencirajući dobre rezultate koje je primjena novog Zakona dala, ali i ukazao na neke ograničavajuće faktore koji su prisutni, da bi rezultati bili još bolji. 

Generalni sekretar Zajednice opština Refik Bojadžić iznio je stavove Zajednice opština u odnosu na iskustva i efekte primjene Zakona u periodu od godinu dana. Naglasio je da je od svih opština zatraženo mišljenje o iskustvima koja imaju u primjeni Zakona sa predlogom eventualnih izmjena, te da je od opština dostavljeno oko 40 predloga i sugestija za intervencije na pojedine odredbe. Odbor za prostorno planiranje Zajednice opština, analizirajući prispjele predloge, utvrdio je Inicijativu za izmjene i dopune Zakona, koja je dostavljena Ministarstvu održivog razvoja i turizma. Takođe, shodno Sporazumu o saradnji Skupštine Crne Gore i Zajednice opština, Inicijativa je dostavljena i Odboru za turizam, kao i Zakonodavnom odboru na upoznavanje.

Inicijativa sadrži 17 predloga za izmjene pojedinih odredbi Zakona, sa ciljem bolje primjene propisa u praksi. Ukazao je da su predlozi utvrđeni od strane stručnih i kompetentnih predstavnika opština koji se svakodnevno bave ovim poslovima i da su u Zajednici opština otvoreni za dalji zajednički rad na Zakonu sa predstavnicima Ministarstva, u cilju iznalaženja najboljih rješenja koja će biti funkcionalna u praksi.

Predstavnici Zajednice opština su ukazali na tri posebno važna pitanja koja su sadržana u Inicijativi, a tiču se:

  • produženja roka za donošenje planskih dokumenata čija izrada je u toku, jer Zakonom utvrđeni rok ističe 31.12.2018. godine i ukazali na štetne posljedice ukoliko se rok ne bi produžio,
  • utvrđivanje novog roka za podnošenje zahtjeva za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata i
  • izmjenu člana 239 kojim bi se na potpun način uredilo pitanje oslobađanja investitora od plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zenljišta za objekte od opšteg interesa.

Predstavnici Zajednice opština su naglasili da o svim predlozima iz Inicijative treba u narednom periodu raditi sa Ministarstvom, ali da je zahtjev za produženje roka za donošenje planova čija izrada je u toku hitan,  te da bi se u tom smislu Predlog Zakona morao naći na dnevnom redu sjednice Skupštine, koja počinje danas (26.12.2018.)

Predstavnici Inžinjerske komore su saopštili primjedbe Komore i ukazali na brojne nedostatke Zakona.

Ministar Pavle Radulović je saopštio stav da Ministarstvo ne podržava predlog za produženje roka za donošenje započetih planskih dokumeneta od strane opština, navodeći razloge, uz ocjenu da je aktuelni Zakon dobar i da neme potrebe za njegove izmjene i dopune.

Po zaključenju rasprave, predsjednik odbora prof.dr Petar Ivanović je najavio da će se Odbor i u narednom periodu baviti ovim sistemskim Zakonom i sagledati sve predloge koje je dostavila Zajednica opština, Inžinjerska komora i druge predloge ukoliko ih bude i odrediti se u odnosu na iste.

Zaključci sa sjednice Odbora učesnicima će biti dostavljeni naknadno.

Kategorija: