Održana XVI sjednica Upravnog odbora Zajednice opština
21.12.2018

Upravni odbor Zajednice opština Crne Gore, na sjednici održanoj 21.12.2018. godine u Podgorici, razmatrao je više pitanja i donio odluke iz svoje nadležnosti. Sjednicom je predsjedavao predsjednik Upravnog odbora Veselin Grbović, predsjednik Opštine Nikšić.

Upravni odbor je, na predlog predsjednika, za potpredsjednike Upravnog odbora, u dvogodišnjem mandatu, izabrao Mirka Đačića, predsjednika Opštine Pljevlja i Dragoslava Šćekića, predsjednika Opštine Berane. Predlog predsjednika Upravnog odbora da se za potpredsjednike izaberu Mirko Đačić i Dragoslav Šćekić, Upravni odbor je jednoglasno podržao, cijeneći njihov dosadašnji aktivan rad u radu organa Zajednice opština i doprinos koji su dali ostvarivanju ciljeva Zajednice.  

Za predstavnika Zajednice opština u Skupštini ARLEM-a (Euro-mediteranska skupština lokalnih i regionalnih vlasti) izabran je Dušan Raičević, predsjednik Opštine Bar.

Upravni Odbor je razmatrao i usvojio Informaciju o aktivnostima na donošenju Zakona o finansiranju lokalne samouprave. Generalni sekretar Refik Bojadžić je upoznao Upravni odbor o aktivnostima koje je Zajednica opština preduzela na planu stabilizacije lokalnih javnih finansija, a posebno na unapređenju zakonodavnog okvira u ovoj oblasti. On je, između ostalog, istakao da je Zajednica opština sa posebnom pažnjom i očekivanjima pratila rad na ovom zakonskom projektu. Analizom Predloga Zakona konstatovao je da je značajan broj predloga Zajednice opština i opština ugrađen u tekst Zakona, te da je napravljen pozitivan iskorak koji treba da dovede do ostvarenja postavljenog cilja – stabilizacija lokalnih javnih finansija –  kroz utvrđivanje povećanog procenta pripadnosti prihoda po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica na 50% opštinama iz Sjevernog regiona, odnosno za dodatna 2% opštinama Središnjeg regiona; osnivanje Fonda za podršku opštinama za predfinansiranje projekata koji se finansiraju iz donatorskih sredstava; unapređenje kriterijuma za raspodjelu sredstava Egalizacionog fonda, kao i pojedinih zakonskih rješenja koja su u prethodnom periodu pokazala brojne nedostatke u primjeni.

Govoreći i nedostacima Predloga Zakona, istakao da je izostao sveobuhvatan i izbalansiran pristup kojim bi se svim opštinama nadomjestio dio izgubljenih prihoda koji je potreban za stabilno funkcionisanje opština i izvršavanje zakonom utvrđenih nadležnosti na duži rok, te da Predlog Zakona sadrži odredbe koje će da imaju dodatni negativni uticaj na prihode opština Primorskog regiona, bez adekvatne nadoknade, budući da iste gube pravo na prihode po osnovu naknade za korišćenje morskog dobra.  Upravni odbor je podržao aktivnosti Zajednice opština na ovom planu i preporučio da, shodno Sporazumu o saradnji Skupštine Crne Gore i Zajednice opština, treba iskoristiti sve raspoložive mehanizme djelovanja, kako bi se, u okviru rasprave na nadležnim odborima Skupštine Crne Gore o Predlogu Zakona, određena rješenja dodatno unaprijedila, a posebno u dijelu visine procenta ustupanja dijela prihoda opštinama po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica, u skladu sa predlozima Odbora za finansiranje lokalne samouprave i utvrđenim stavovima sa regionalnih sastanaka sa predsjednicima  opština.

Upravni odbor razmatrao je Informaciju o aktivnostima na unapređenju rješenja u Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata. Generalni sekretar je, prilikom predstavljanja sadržaja Informacije, naveo najznačajnije aktivnosti koje je Zajednica opština preduzela na ovom planu. U tom smislu, istakao je značaj pripreme modela opštinskih akata  čije donošenje proizilazi iz Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata. Takođe, upoznao je Upravni odbor sa Inicijativom za izmjene i dopune Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, koju je Zajednica opština podnijela u septembru ove godine, a kojom je traženo da se rok za donošenje započetih planskih dokumenata produži još šest mjeseci, kao i da se utvrdi novi rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju. Kao rezultat ove Inicijative, Skupština Crne Gore je, na sjednici održanoj 28.09.2018. godine, donijela Zakon o izmjeni Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata kojim je rok za donošenje planske dokumentacije produžen do 31.12.2018. godine.

Generalni sekretar je istakao da je Programom rada Zajednice opština za 2018. godinu, kao jedna od aktivnosti, planirana analiza sprovođenja Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata u praksi i eventualno predlaganje njegovih izmjena i dopuna. Nakon isteka godine dana od donošenja Zakona, ocjenjeno je da je to optimalan period u kojem su se mogli utvrditi nedostaci i problemi u njegovoj primjeni. S tim u vezi, Sekretarijat Zajednice opština je zatražio od svih jedinica lokalne samouprave mišljenje u odnosu na primjenu Zakona, eventualne probleme sa kojim su se opštine suočile u njegovoj primjeni i predlog za njihovo prevazilaženje. Na osnovu pristiglih primjedbi, Odbor za prostorno planiranje Zajednice opština je pripremio Inicijativu za izmjene i dopune Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata koja je dostavljena Ministarstvu održivog razvoja i turizma. Takođe, Inicijativa je dostavljenja i Odboru za turizam, poljoprivedu, ekologiju i prostorno planiranje i Zakonodavnom odboru Skupštine CG na upoznavanje, a shodno Sporazumu o saradnji sa Skupštinom. Odbor za turizam, poljoprivedu, ekologiju i prostorno planiranje razmatrao je Inicijativu Zajednice opština, kojim povodom će biti održano konsultativno saslušanje resornog ministra u srijedu 26. decembra, a kojem će prisustvovati i predstavnici Zajednice opština. Upravni odbor je dao punu podršku zahtjevima sadržanim u Inicijativi koji se odnose na: produženje roka za donošenje planske dokumentacije čija je izrada započeta, utvrđivanje novog roka za legalizaciju bespravno podignutih objekata, kao i regulisanje pitanja oslobađanja plaćanja naknade za komunalno opremanje za objekte od opšteg interesa do donošenja Plana generalne regulacije.

U okviru razmatranja ove tačke dnevnog reda, zaključeno je da je neophodno čim prije organizovati tematsku sjednicu Upravnog odbora, kojoj bi prisustvovao Ministar održivog razvoja i turizma sa saradnicima, a na kojoj bi se razmotrile i utvrdile dalje aktivnosti na unapređenju zakonskih rješenja i efikasnoj primjeni u praksi.

Upravni odbor je donio Finansijski plan Zajednice opština za 2019. godinu, Pravilnik o postupku hitne nabavke i razmotrio druga pitanja iz svoje nadležnosti.

Kategorija: