Integritet i etičko ponašanje izabranih lokalnih i regionalnih predstavnika u fokusu jesenje sjednice Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope
07.11.2018

U Strazburu se u periodu 6-8. novembra održava 35. sjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope, u čijem fokusu su integritet i etika na lokalnom nivou.

Kongres je usvojio nekoliko izvještaja o pitanjima konflikta interesa na lokalnom i regionalnom nivou, transparentnosti i otvorenim upravama, kao i reviziju Kodeksa ponašanja za sva lica koja su uključena u lokalnu i regionalnu upravu.  Obzirom na niz kriza sa kojima se suočava Evropa, članovi Kongresa su održali nekoliko rasprava o izazovima sa kojima se suočavaju gradovi i regioni.

Pitanje migracija je razmatrano tokom dvije rasprave o “Pravima glasanja na lokalnom nivou kao faktoru uspješne dugoročne integracije migranata i raseljenih lica u evropskim opštinama i regijama” i “Granični regioni koji se suočavaju sa fenomenom migracije”. Pored toga, članovi su raspravljali o situaciji gradonačelnika pod pritiskom, finansijskim teškoćama sa kojima se suočavaju lokalne vlasti i kako uskladiti teritorijalnu solidarnost i regionalnu samoupravu. Na sjednici se, takođe, razmatrao nacrt smjernica o pravu lokalnih vlasti da ih centralne vlasti konsultuju o svim pitanjima od značaja za lokalni samoupravu.

Na ovoj sjednici, za novog predsjednika Kongresa je izabran Andres Knape iz Švedske.

U radu Kongresa učestvovala je crnogorska delegacija koju su činili: Petar Smolović, predsjednik Opštine Bijelo Polje i šef Delegacije; Dragoslav Šćekić, predsjednik Opštine Berane; Darko Mrvaljević, odbornik u SO Danilovgrad i Vanja Starovlah, sekretar Delegacije Crne Gore u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope.