“Dobra obuka-bolja uprava“
15.11.2018

U Sarajevu je održana sedma godišnja konferencija “Dobra obuka-bolja uprava“, u organizaciji Agencije za državnu službu Federacije BiH, u saradnji sa Koordinacionim tijelom za obuku JLS Federacije BiH. Učešće je uzelo preko 80 predstavnika lokalnih samouprava, uključujući predsjednike i gradonačelnike sa prostora Federacije Bosne i Hercegovine, predstavnike kantonalnih ministarstava za pravdu i upravu i predstavnike međunarodnih organizacija i ambasada u BiH, kao i predstavnike Zajednice opština Crne Gore i Uprave za kadrove.

Cilj konferencije je bio razmjena informacija o trenutnim aktivnostima i projektima koje implementiraju međunarodne organizacije u Bosni i Hercegovini, sa posebnim osvrtom na razvoj kapaciteta u jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini. Na konferenciji su predstavljeni rezultati u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave, plan aktivnosti za 2019. godinu, ključni SiGMA principi za oblast usluga građanima, uz primjere najbolje prakse iz Bosne i Hercegovine i regiona.

Arslan Hajdinaga, član Odbora za međunarodnu saradnju i evropske integracije Zajednice opštine Crne Gore i savjetnik za investicije u Opštini Ucinj, učesnicima konferencije predstavio je najbolju praksu u oblasti privlačenja stranih investcija na lokalnom nivou, za koju je Opština Ulcinj dobila nagradu “Najbolje prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori” za 2017.godinu. Takođe je predstavio način funkcionisanja i rezultate rada Mreže opštinskih projekt menadžera Zajednice opština Crne Gore.

Kategorija: