Jačanje kapaciteta opština za izradu i upravljanje projektima
26.10.2018

Na zahtjev Opštine Kotor, Zajednica opština Crne Gore, u saradnji sa Upravom za kadrove, organizovala je, za zaposlene u organima i službama Opštine Kotor, obuku na temu „Izrada i upravljanje projektima”.

Cilj obuke je upoznavanje sa metodama i tehnikama izrade predloga projekta u lokalnoj samoupravi. Obuka je trajala šest dana i realizovana je kroz dva modula u trajanju po tri dana. Prvi modul organizovan je u periodu 03.-05. oktobra, a drugi od 24.-26. oktobra 2018. godine.

Obuku je prošlo 18 polaznika, službenika Opštine Kotor i zaposlenih u preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Opština. U okviru dvije trodnevne obuke učesnici su imali priliku da se upoznaju sa osnovama upravljanja projektnim ciklusom i pristupom logičkog okvira, sa svim elementima aplikacionog paketa (aplikacioni formular, budžet, propratna dokumentacija), kao i sa načinom razvijanja osnovnih elemenata aplikacionog paketa.

Predstavnici Opštine Kotor aktivno su učestvovali na radionicama, kroz različite zadatke, prezentacije i praktične vježbe.

Predavači na obuci su bili Vanja Starovlah, pomoćnik Generalnog sekretara za međunarodnu saradnju i evropske integracije u Zajednici opština i Darko Mrvaljević, predsjednik Mreže opštinskih projekt menadžera Zajednice opština i šef tima za upravljanje projektima u Opštini Danilovgrad.

Kroz neposrednu komunikaciju sa polaznicima, ali i na osnovu evaluacionih obrazaca, popunjenih nakon završene obuke, polaznici su izrazili zadovoljstvo pruženom obukom, a posebno su istakli predavačke vještine i profesionalnost predavača, ocijenivši pozitivnim i korisnim njihovu interakciju sa polaznicima obuke, i istovremeno izrazili veliko interesovanje za dodatnim obukama na ovu temu.

Kategorija: