Šire uključivanje lokalnih samouprava u proces evropskih integracija
10.09.2018

Imajući u vidu da se najveći dio pravnih tekovina EU primjenjuje na lokalnom nivou, potrebno je što više uključiti predstavnike lokalnih samouprava u pregovarački proces, ocijenjeno je na sastanku Glavnog pregovarača za vođenje pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom Aleksandra Drljevića i Generalnog sekretara Zajednice opština Crne Gore Refika Bojadžića.

Sastanku su prisustvovali i Vanja Starovlah, pomoćnik generalnog sekretara Zajednice opština za međunarodnu saradnju i evropske integracije, Darko Mrvaljević, Predsjednik Odbora za međunarodnu saradnju i evropske integracije Zajednice opština i Ivan Đurković iz Kancelarije za evropske integracije.

Sagovornici su razgovarali o daljem razvoju partnerskog odnosa između Kancelarije za evropske integracije i Zajednice opština u sprovođenju obaveza iz procesa pristupanja Crne Gore EU, kao i mogućnostima uključivanja predstavnika lokalnih samouprava u rad svih radnih tijela, odbora i komisija koje se, na centralnom nivou, formiraju za proces evropskih integracija.

Generalni sekretar Zajednice opština Refik Bojadžić je ukratko upoznao Glavnog pregovarača sa najvažnijim aktivnostima Zajednice i opština na planu evropskih integracija u prethodnom periodu, posebno ističući značaj osnivanja Rivolving fonda za opštine koje je predviđeno Nacrtom Zakona o finansiranju lokalne samouprave, čije usvajanje se očekuje do kraja godine.

Glavni pregovarač Aleksandar Drljević naglasio da se pred Crnom Gorom nalaze brojni izazovi u procesu evropskih integracija. Shodno tome, istakao je potrebu za intenziviranjem aktivnosti u okviru pregovaračkog procesa Crne Gore sa Evropskom unijom. Takođe je ocijenio da Kancelarija za evropske integracije ima dobru saradnju sa Zajednicom opština Crne Gore, ali i da postoji prostor za njeno unapređivanje i konkretizovanje sadržaja i načina zajedničkog djelovanja.

Na kraju sastanka je dogovoreno da Zajednica opština dostavi predloge za predstavnike lokalnih samouprava u pregovaračkim poglavljima koja su od interesa za lokalne samouprave, i to: poglavlje 27 – Životna sredina, poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, poglavlje 16 – Porezi i poglavlje 15- Energetika.

(Predstavnici lokalnih samouprava su uključeni u poglavlje 5 – Javne nabavke, poglavlje 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj, poglavlje 13 – Ribarstvo, poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata i poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zdravlja).

Kategorija: